VVD logo

Jelgavas reģionālā vides pārvalde

Jelgavas reģionālā vides pārvalde saskaņā ar reglamentu ir LR Valsts vides dienesta struktūrvienība, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā, Ozolnieku novadā, Iecavas novadā, Vecumnieku novadā, Bauskas novadā, Rundāles novadā, Tērvetes novadā, Dobeles novadā un Auces novadā.

Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojekta ietvaros, sākot ar 2014. gada 2. janvāri, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Aucē iespējams iesniegt iesniegumus:
• Ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai;
• Tehnisko noteikumu saņemšanai.

Adrese: 
 Valsts vides dienests Jelgavas reģionālā vides pārvalde 
 Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007 
 63080666 - fakss

Tālruņi informācijai: 
 + 371 63023228
+ 371 63022739

Darba laiks: 
Pirmdiena - ceturtdiena

800 - 1200 un 1245 - 1700 

Piektdiena:

800 - 1200 un 1300 - 1600 

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās
1300 - 1700 
Piektdienās:
800 - 1200
 

Elektroniskais pasts: 
jelgava@jelgava.vvd.gov.lv

Rekvizīti: 
 Valsts vides dienests 
 Jelgavas reģionālā vides pārvalde 
 Reģ. Nr. 90000017078  
 Jelgava, Kazarmes iela 17a, LV-3007 
 Konts Nr. LV17TREL2210507047000  
 Valsts kase kods TRELLV22

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 13.12.2018