VVD logo

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Administrācija
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Daina Kalēja Direktore 67084278 - daina.kaleja@vvd.gov.lv
Liene Ābele Direktora vietniece 67084271 - liene.abele@vvd.gov.lv
Maira Silamiķele Referente 67084278 - maira.silamikele@vvd.gov.lv
Atļauju daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Raimonds Sļesarevs Daļas vadītājs 67084269 - raimonds.slesarevs@vvd.gov.lv
Piesārņojuma un atkritumu atļauju sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Ilze Liepiņa Sektora vadītāja 67084268 - ilze.liepina@vvd.gov.lv
Līga Gedzune Vadošā eksperte - 26373433 liga.gedzune@vvd.gov.lv
Elīza Elizabete Juhņēviča Vecākā eksperte - - eliza.elizabete.juhnevica@vvd.gov.lv
Ilze Mieriņa Vecākā eksperte - - ilze.mierina@vvd.gov.lv
Inese Ozoliņa Vecākā eksperte 67084243 - inese.ozolina@vvd.gov.lv
Svetlana Petrova Vadošā eksperte 67084248 - svetlana.petrova@vvd.gov.lv
Jolanta Smane Vecākā eksperte - 28310243 jolanta.smane@vvd.gov.lv
Aija Terentjeva Vecākā eksperte 67084259 - aija.terentjeva@vvd.gov.lv
Tehnisko noteikumu un vides informācijas sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Sintija Bikovska Sektora vadītāja 67084273 - sintija.bikovska@vvd.gov.lv
Armands Veliks Vadošais eksperts 67084242 - armands.veliks@vvd.gov.lv
Helvis Ābele Vecākais eksperts 67084270 - helvis.abele@vvd.gov.lv
Solvita Caune Vecākā eksperte 67084273 - solvita.caune@vvd.gov.lv
Margarita Kņūtiņa Uzskaites operatore 67084276 - margarita.knutina@vvd.gov.lv
Alla Kudiņa Vecākā eksperte - - alla.kudina@vvd.gov.lv
Pauls Lielmanis Vecākais eksperts - - pauls.lielmanis@vvd.gov.lv
Ilze Luksta Vecākā eksperte 67084252 - ilze.luksta@vvd.gov.lv
Rita Vidriķe Uzskaites operatore 67084274 - rita.vidrike@vvd.gov.lv
Piesārņojuma kontroles daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Kalvis Avotiņš Daļas vadītāja vietnieks 67084257 - kalvis.avotins@vvd.gov.lv
Atkritumu sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Jānis Lapsiņš Galvenais inspektors 67084255 29176004 janis.lapsins@vvd.gov.lv
Mārtiņš Egle Vecākais inspektors 67084266 - martins.egle@vvd.gov.lv
Anna Malahova Vecākā inspektore 67084262 - anna.malahova@vvd.gov.lv
Agnita Atinga Švaža Vecākā inspektore 67084272 - atinga.svaza@vvd.gov.lv
Piesārņojuma sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Gunta Šmitiņa Galvenā inspektore 67084240 - gunta.smitina@vvd.gov.lv
Arnita Barkāne Vecākā inspektore 67084253 - arnita.barkane@vvd.gov.lv
Reinis Bitenieks Vecākais inspektors 67084263 - reinis.bitenieks@vvd.gov.lv
Aivars Ilgavīzis Vecākais inspektors 67084251 - aivars.ilgavizis@vvd.gov.lv
Atis Lakša Vecākais inspektors 67084265 - atis.laksa@vvd.gov.lv
Evita Muižniece-Treija Vecakā inspektore 67084261 - evita.muizniece@vvd.gov.lv
Santa Oberste Vecākā inspektore 67084241 - santa.oberste@vvd.gov.lv
Inga Razuvane Vecākā inspektore - - inga.razuvane@vvd.gov.lv
Aina Švaheimere Galvenā inspektore 67084261 - aina.svaheimere@vvd.gov.lv
Aivars Vērdiņš Vecākais inspektors 67084247 - aivars.verdins@vvd.gov.lv
Sandra Zandere Vecākā inspektore 67084264 - sandra.zandere@vvd.gov.lv
Zvejas kontroles daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Elmārs Brente Daļas vadītājs 67408157 - elmars.brente@vvd.gov.lv
Andris Strautiņš Vecākais inspektors 67807930 - andris.strautins@vvd.gov.lv
Pēteris Čepurnojs Vecākais inspektors 67408157 - peteris.cepurnojs@vvd.gov.lv
Normunds Gāršnieks Vecākais inspektors 67807930 - normunds.garsnieks@vvd.gov.lv
Raitis Putniņš Vecākais inspektors 67408157 - raitis.putnins@vvd.gov.lv
Tālis Tjarve Vecākais inspektors 67807930 - talis.tjarve@vvd.gov.lv
Jānis Vārsbergs Vecākais inspektors 67408157 - janis.varsbergs@vvd.gov.lv
Andris Zebauers Galvenais inspektors 67807930 - andris.zebauers@vvd.gov.lv
Gints Zemitāns Vecākais inspektors 67807930 - gints.zemitans@vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 08.07.2020