VVD logo

Lielrīgas RVP

Administrācija
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Daina Kalēja Direktore 67084278 - daina.kaleja@vvd.gov.lv
Maira Silamiķele Referente 67084294 - maira.silamikele@vvd.gov.lv
Atļauju daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Armands Veliks Daļas vadītāja vietnieks 67084242 - armands.veliks@vvd.gov.lv
Piesārņojuma un atkritumu atļauju sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Anna Laviņa Vecākā eksperte - - anna.lavina@vvd.gov.lv
Lauma Balode Vecākā eksperte 67084274 - lauma.balode@vvd.gov.lv
Līga Gedzune vecākā eksperte - 26373433 liga.gedzune@vvd.gov.lv
Inese Ozoliņa Vecākā eksperte 67084243 - inese.ozolina@vvd.gov.lv
Svetlana Petrova Vecākā eksperte 67084248 - svetlana.petrova@vvd.gov.lv
Jolanta Smane Vecākā eksperte - - jolanta.smane@vvd.gov.lv
Aija Terentjeva Vecākā eksperte 67084259 - aija.terentjeva@vvd.gov.lv
Tehnisko noteikumu un vides informācijas sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Raimonds Sļesarevs Sektora vadītājs 67084269 - raimonds.slesarevs@vvd.gov.lv
Helvis Ābele Vecākais eksperts - - helvis.abele@vvd.gov.lv
Sintija Bikovska Vecākā eksperte - - sintija.bikovska@vvd.gov.lv
Solvita Caune Vecākā eksperte - - solvita.caune@vvd.gov.lv
Margarita Kņūtiņa Uzskaites operatore 67084276 - margarita.knutina@vvd.gov.lv
Ilze Luksta Vecākā eksperte 67084252 - ilze.luksta@vvd.gov.lv
Kristīne Rubina Vecākā eksperte 67084267 - kristine.rubina@vvd.gov.lv
Rita Vidriķe Uzskaites operatore 67084274 - rita.vidrike@vvd.gov.lv
Kontroles daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Elmārs Jasinskis Direktora vietnieks, Kontroles daļas vadītājs 67084260 - elmars.jasinskis@vvd.gov.lv
Piesārņojuma kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Kalvis Avotiņš Daļas vadītāja vietnieks,Piesārņojuma kontroles sektora vadītājs 67084257 - kalvis.avotins@vvd.gov.lv
Jānis Lapsiņš Vecākais inspektors 67084255 - janis.lapsins@vvd.gov.lv
Gunta Šmitiņa Vecākā inspektore 67084240 - gunta.smitina@vvd.gov.lv
Rihards Draņiks vecākais inspektors 67084247 - rihards.draniks@vvd.gov.lv
Oļegs Dzenītis Vecākais inspektors 67084247 - olegs.dzenitis@vvd.gov.lv
Anna Malahova Vecākā inspektore 67084262 - anna.malahova@vvd.gov.lv
Einārs Mednis vecākais inspektors 67084251 - einars.mednis@vvd.gov.lv
Marita Meldere Vecākā inspektore 67084241 - marita.meldere@vvd.gov.lv
Ina Sanduca Vecākā inspektore - - ina.sanduca@vvd.gov.lv
Aina Švaheimere vecākā inspektore 67084261 - aina.svaheimere@vvd.gov.lv
Agnita Atinga Švaža vecākā inspektore 67084272 - atinga.svaza@vvd.gov.lv
Guntis Treimanis Vecākais inspektors 67084258 - guntis.treimanis@vvd.gov.lv
Resursu kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Elmārs Brente Daļas vadītāja vietnieks,Resursu kontroles sektora vadītājs 67408157 - elmars.brente@vvd.gov.lv
Pēteris Pildiņš Vecākais inspektors 67084263 - peteris.pildins@vvd.gov.lv
Andris Strautiņš Vecākais inspektors 67807930 - andris.strautins@vvd.gov.lv
Arnita Barkāne Vecākā inspektore 67084253 - arnita.barkane@vvd.gov.lv
Pēteris Čepurnojs Vecākais inspektors - - peteris.cepurnojs@vvd.gov.lv
Normunds Gāršnieks Vecākais inspektors 67807930 - normunds.garsnieks@vvd.gov.lv
Atis Lakša - - - atis.laksa@vvd.gov.lv
Inga Millere Vecākā inspektore 67084266 - inga.millere@vvd.gov.lv
Raitis Putniņš Vecākais inspektors 67408157 - raitis.putnins@vvd.gov.lv
Tālis Tjarve Vecākais inspektors - - talis.tjarve@vvd.gov.lv
Jānis Vārsbergs Vecākais inspektors 67408157 - janis.varsbergs@vvd.gov.lv
Aivars Vērdiņš Vecākais inspektors 67084247 - aivars.verdins@vvd.gov.lv
Sandra Zandere Vecākā inspektore - - sandra.zandere@vvd.gov.lv
Andris Zebauers Vecākais inspektors 67807930 - andris.zebauers@vvd.gov.lv
Gints Zemitāns Vecākais inspektors 67807930 - gints.zemitans@vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 23.09.2019