VVD logo

Liepājas RVP

Administrācija
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Ruslans Pečulis Direktors - 28654843 ruslans.peculis@vvd.gov.lv
Iluta Elsberga Biroja administratore 63424826 - iluta.elsberga@liepaja.vvd.gov.lv
Atļauju daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Rolands Lēvalds Daļas vadītājs 63489589 - rolands.levalds@vvd.gov.lv
Lilita Bērzupe Vecākā eksperte 63426719 - lilita.berzupe@liepaja.vvd.gov.lv
Vizma Caune Vecāka eksperte 63427425 28609420 vizma.caune@liepaja.vvd.gov.lv
Uldis Pīlagers Vecākais eksperts 63489584 - uldis.pilagers@liepaja.vvd.gov.lv
Ilze Rudzīte Vecākā eksperte 63489600 - ilze.rudzite@liepaja.vvd.gov.lv
Iveta Siltāne Vecākā eksperte 63489582 - iveta.siltane@liepaja.vvd.gov.lv
Kontroles daļa
Piesārņojuma kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Ilva Jurkeviča Sektora vadītāja 63489586 28658671 ilva.jurkevica@liepaja.vvd.gov.lv
Kārlis Dankbārs Vecākais inspektors 63881073 - karlis.dankbars@liepaja.vvd.gov.lv
Megija Kerševica Vecākā inspektore - - megija.kersevica@liepaja.vvd.gov.lv
Māra Muceniece Vecākā inspektore 63421773 26442832 mara.muceniece@liepaja.vvd.gov.lv
Agija Nikovska Vecākā inspektore - - agija.nikovska@liepaja.vvd.gov.lv
Ivars Reinis Vecākais inspektors 63489583 26328115 ivars.reinis@liepaja.vvd.gov.lv
Resursu kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Andris Junkurs Sektora vadītājs 63489585 - andris.junkurs@liepaja.vvd.gov.lv
Ģirts Liepiņš Vecākais inspektors 63429270 26351262 girts.liepins@liepaja.vvd.gov.lv
Frančeska Griezīte Vecākā inspektore 63427695 - franceska.griezite@liepaja.vvd.gov.lv
Arturs Holštroms Vecākais inspektors 63427695 26156763 arturs.holstroms@liepaja.vvd.gov.lv
Andris Janevics Vecākais inspektors 63341416 29282159 andris.janevics@liepaja.vvd.gov.lv
Aldis Jaunzems Vecākais inspektors 63489585 - aldis.jaunzems@liepaja.vvd.gov.lv
Liene Kaptelija Vecākā inspektore 63427695 - liene.kaptelija@liepaja.vvd.gov.lv
Mārtiņš Lasmanis Vecākais inspektors 63429270 - martins.lasmanis@liepaja.vvd.gov.lv
Ainars Priediens Vecākais inspektors 63489585 29470368 ainars.priediens@liepaja.vvd.gov.lv
Jānis Sprugevics Vecākais inspektors 63341416 29173772 janis.sprugevics@liepaja.vvd.gov.lv
Valērijs Štraubis Vecākais inspektors 63427695 29473143 valerijs.straubis@liepaja.vvd.gov.lv
Aigars Šuideiķis Vecākais inspektors 63489585 - aigars.suideikis@liepaja.vvd.gov.lv
Gints Ziemelis Vecākais inspektors - - gints.ziemelis@liepaja.vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 23.05.2019