VVD logo

Liepājas RVP

Administrācija
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Ruslans Pečulis Direktors - 28654843 ruslans.peculis@vvd.gov.lv
Iluta Elsberga Biroja administratore 63424826 - iluta.elsberga@vvd.gov.lv
Atļauju daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Rolands Lēvalds Daļas vadītājs 63489589 - rolands.levalds@vvd.gov.lv
Vizma Caune Vecāka eksperte 63427425 28609420 vizma.caune@vvd.gov.lv
Agnese Hūna Vecākā eksperte - - agnese.huna@vvd.gov.lv
Uldis Pīlagers Vecākais eksperts 63489584 - uldis.pilagers@vvd.gov.lv
Ilze Rudzīte Vecākā eksperte 63489600 - ilze.rudzite@vvd.gov.lv
Iveta Siltāne Vecākā eksperte 63489582 - iveta.siltane@vvd.gov.lv
Kontroles daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Andris Junkurs Direktora vietnieks, Kontroles daļas vadītājs 63489585 - andris.junkurs@vvd.gov.lv
Piesārņojuma kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Ilva Jurkeviča Sektora vadītāja 63489586 28658671 ilva.jurkevica@vvd.gov.lv
Kārlis Dankbārs Vecākais inspektors 63881073 - karlis.dankbars@vvd.gov.lv
Māra Muceniece Vecākā inspektore 63421773 26442832 mara.muceniece@vvd.gov.lv
Agija Nikovska Vecākā inspektore - - agija.nikovska@vvd.gov.lv
Ivars Reinis Vecākais inspektors 63489583 26328115 ivars.reinis@vvd.gov.lv
Edgars Rozalinskis Vecākais inspektors 63881073 29143938 edgars.rozalinskis@vvd.gov.lv
Resursu kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Ģirts Liepiņš Vecākais inspektors 63429270 26351262 girts.liepins@vvd.gov.lv
Viesturs Cimermanis Vecākais inspektors - - viesturs.cimermanis@vvd.gov.lv
Arturs Holštroms Vecākais inspektors 63427695 26156763 arturs.holstroms@vvd.gov.lv
Andris Janevics Vecākais inspektors 63341416 29282159 andris.janevics@vvd.gov.lv
Liene Kaptelija Vecākā inspektore 63427695 - liene.kaptelija@vvd.gov.lv
Elīna Medne Vecākā inspektore - - elina.medne@vvd.gov.lv
Ainars Priediens Vecākais inspektors 63489585 29470368 ainars.priediens@vvd.gov.lv
Jānis Sprugevics Vecākais inspektors 63341416 29173772 janis.sprugevics@vvd.gov.lv
Valērijs Štraubis Vecākais inspektors 63427695 29473143 valerijs.straubis@vvd.gov.lv
Aigars Šuideiķis Vecākais inspektors 63489585 - aigars.suideikis@vvd.gov.lv
Gints Ziemelis Vecākais inspektors - - gints.ziemelis@vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 05.04.2020