VVD logo

Liepājas reģionālā vides pārvalde

Liepājas reģionālā vides pārvalde saskaņā ar reglamentu ir LR Valsts vides dienesta struktūrvienība, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku Liepājas pilsētā, Nīcas, Rucavas, Grobiņas, Durbes, Pāvilostas, Aizputes, Priekules, Vaiņodes, Skrundas, Alsungas, Kuldīgas, Saldus un Brocēnu novados. 

Adrese: 
 Valsts vides dienests Liepājas reģionālā vides pārvalde 
 Jaunā ostmala 2a 
 Liepāja, LV - 3401 

Darba laiks: 

 Pirmdienās 
 830 -1230 un 1300 -1800 
 Otrdienās 
 830 -1230 un 1300 -1700 
 Trešdienās 
 830 -1230 un 1300 -1700 
 Ceturtdienās 
 830 -1230 un 1300 -1700 
 Piektdienās 
 830 -1230 un 1300 -1600

 Sestdiena, svētdiena - brīvdienas

Atļauju daļa:  

Pirmdienās  no 1300 līdz 1800
Trešdienās   no 0900 līdz 1200 

Kontroles daļa:

 Pirmdienās    0900 -1200 un 1300 - 1800


Tālruņi informācijai: 
63424826 - stacionārais 
29286160 - stacionārais - mobilais 
63426902 - fakss

25400661 - jūras zvejas kontroles inspektori

26338800 - ziņojumiem par vides aizsardzības prasību pārkāpumiem (24/7)

Elektroniskais pasts: 
liepaja@vvd.gov.lv

Rekvizīti: 
 Valsts vides dienests 
 Liepājas reģionālā vides pārvalde 
 Reģ. Nr. 90000017078 
 Liepāja, Jaunā ostmala 2a, LV-3401 
 konts Nr. LV17TREL2210507047000 
 Valsts kase kods TRELLV22

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.07.2020