VVD logo

Madonas reģionāla vides pārvalde

Madonas reģionālā vides pārvalde saskaņā ar reglamentu ir LR Valsts vides dienesta struktūrvienība, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku 14 novados - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu, Gulbenes, Alūksnes, Apes, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Neretas, Skrīveru un Pļaviņu. 

Adrese:  
 Valsts vides dienests  
 Madonas reģionālā vides pārvalde  
 Blaumaņa iela 7  
 Madona, LV - 4801  

Darba laiks:  
Apmeklētāju pieņemšanas centra darba laiks:  
Pirmdienās 8.30-12.30 un 13.00 līdz 18.00 
Otrdienās – Ceturtdienās  8.30-12.30 un 13.00-17.00  
            Piektdienās  8.30-12-30 un 13.00-16.00 

Amatpersonu pieņemamā diena – pirmdiena

Tālruņi informācijai: 
Tālrunis.: 64807451
Tālrunis: 29417895

Tālrunis ziņojumiem par vides aizsardzības prasību pārkāpumiem (24/7): 26338800

Fakss: 64807452

Elektroniskais pasts: 
madona@vvd.gov.lv


Rekvizīti: 
 Valsts vides dienests 
 Madonas reģionālā vides pārvalde 
 Reģ. Nr. 90000017078 
 Madona, Blaumaņa iela 7, LV-4801 
 konts Nr. LV17TREL2210507047000 
 Valsts kase kods TRELLV22

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.11.2019