VVD logo

Licencēšana un reģistrēšana

Atbilstoši tam, vai operatora veicamās darbības ar JSA pakļaujas licencēšanai vai reģistrēšanai, Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs operatoram izsniedz Licenci vai Reģistrācijas apliecību.

Atgādinām, ka no 2016. gada vairs netiek izsniegtas Speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem un Atļaujas radioaktīvo vielu nesaturošu JSA iegādei, glabāšanai vai tranzītam. Līdz 2016. gadam izsniegtās Speciālās atļaujas (licences) ir spēkā esošas līdz tajās norādītajam derīguma termiņam un tajās ir iespējams veikt grozījumus.

 

Jauns! Lūdzam skatīt vadlīnijas "Iesnieguma aizpildīšana licences vai reģistrācijas apliecības darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšanai" un atsevišķas vadlīnijas "Iesnieguma aizpildīšana reģistrācijas apliecības darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem saņemšanai operatoriem zobārstniecības jomā"!

 

Rentgeniekārtas iegāde

Ministru kabineta noteikumi Nr. 752 “Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem" nosaka, ka radioaktīvo vielu nesaturoša jonizējošā starojuma avota (rentgeniekārtas) iegādei nav nepieciešama ne Licence, ne Reģistrācijas apliecība. Operators desmit darbdienu laikā pēc radioaktīvo vielu nesaturoša jonizējošā starojuma avota (rentgeniekārtas) iegādes iesniedz iesniegumu darbību ar jonizējošā starojuma avotu reģistrācijai vai licences saņemšanai.

 

Radioaktīvo vielu saturoša jonizējošā starojuma avota iegāde

Atbilstoši noteikumiem Nr. 752 pirms radioaktīvo vielu saturošu jonizējošā starojuma avotu iegādes ir jāsaņem licence vai reģistrācijas apliecība atkarībā no plānotās kopējās jonizējošā starojuma avota radioaktivitātes. Limitus katram radionuklīdam skatīt noteikumu 1. pielikumā.

 

Uzmanību! Licences vai Reģistrācijas apliecības saņemšanas kārtība

Lūdzam pievērst uzmanību, ka piešķirtā Licence vai Reģistrācijas apliecība (t.sk. veiktie grozījumi) tiek sagatavota elektroniskā formā un nosūtīta uz operatora norādīto e-pasta adresi.

 

Likumā “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” noteiktas licencējamās darbības.

Licencējamas šādas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem:

 • radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu lietošana nemedicīniskajā apstarošanā, ja darbības tiek veiktas dažādās telpās bez noteikta telpas plāna (montāžas plāna), ārpus ēkām vai uzņēmuma teritorijas;
 • radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu — datortomogrāfijas iekārtu un elektronu paātrinātāju — lietošana nemedicīniskajā apstarošanā;
 • radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu apkalpošana (tehniskā apkope), tehnisko parametru pārbaudes, uzstādīšana, remonts, demontāža un likvidēšanas pakalpojumu sniegšana;
 • darbības ar jonizējošā starojuma avotiem medicīnā;
 • darbības ar radioaktīvās vielas saturošiem jonizējošā starojuma avotiem vai ar tādiem jonizējošā starojuma avotiem, kuri savas darbības rezultātā rada radioaktīvās vielas, ja to kopējā radioaktivitāte vairāk nekā 103 reizes pārsniedz limitus, atbilstoši kuriem nepieciešama reģistrācija darbībām ar jonizējoša starojuma avotiem.

 

Noteikumos Nr. 752 “Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem" noteikts, ka licence vai reģistrēšana nav nepieciešama šādām darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturoša jonizējošā starojuma avotiem (rentgeniekārtām):

 • iegādei;
 • transportēšanai vai pārvietošanai;
 • ievešanai no Eiropas Savienības dalībvalsts;
 • izvešanai uz Eiropas Savienības dalībvalsti;
 • tranzītam no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti.

Reģistrēšana ir nepieciešama šādām darbībām:

 • radioaktīvās vielas nesaturošo jonizējošā starojuma avotu glabāšana, tirdzniecība, eksports un imports, ievešana īslaicīgai demonstrācijai, kalibrēšanai, testēšanai vai citos līdzīgos nolūkos bez paredzētas lietošanas darbības, tranzīts, ja vismaz viena no valstīm, uz kuru ved vai no kuras izved jonizējošā starojuma avotu, nav Eiropas Savienības dalībvalsts, kā arī savā darbībā izmantota jonizējošā starojuma avota demontāža un likvidēšana;
 • darbības ar jonizējošā starojuma avotiem zobārstniecībā;
 • radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu – osteodensitometrijas un mamogrāfijas iekārtu – lietošana medicīniskajā apstarošanā;
 • radioaktīvās vielas nesaturošo jonizējošā starojuma avotu lietošana nemedicīniskajā apstarošanā, ja darbības tiek veiktas noteiktā telpā atbilstoši telpas plānam (montāžas plānam);
 • darbības ar radioaktīvajām vielām, ja to kopējā radioaktivitāte ne vairāk kā 103 (ieskaitot) reizes pārsniedz limitus, kuri noteikti šo noteikumu 1. pielikumā;
 • citas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kas neatbilst likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" noteiktajām darbībām, kurām ir nepieciešama licencēšana, un šo noteikumu 2. un 3. punktam.

 

Iesniegumu veidlapas (noteikumu Nr. 752 3. pielikums)

I. Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijai (.doc)

II. Iesniegums licences saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (.doc)

 

Valsts nodevas likmes (informācija no noteikumu Nr. 752 4. pielikuma)

 • Darbību reģistrēšana - 97 euro
 • Licences izsniegšana - 170 euro
 • Izmaiņu veikšana reģistrācijā (Reģistrācijas apliecībā) - 54 euro
 • Grozījumu veikšana Licencē - 84 euro
 • Grozījumi Licencē (arī Speciālajā atļaujā (licencē)) vai izmaiņas reģistrācijā (Reģistrācijas apliecībā) 10 euro, ja:
 1. atsavina (likvidē, pārdod) jonizējošā starojuma avotu,
 2. maina operatora nosaukumu vai juridisko adresi,
 3. operators maina tikai komersanta veidu (piemēram, no fiziskas personas uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību), saņemot jaunu licenci vai reģistrāciju un anulējot iepriekšējo licenci (arī speciālo atļauju (licenci)) vai reģistrāciju),
 4. maina darbību no lietošanas uz glabāšanu,
 5. maina darbību veikšanas vietu (nodaļu, korpusu, telpu, bet ne adresi).
 • Grozījumi jau izsniegtā Licencē (kurā ir gan licencējamās darbības, gan reģistrējamās darbības), ja pēc izmaiņu veikšanas operatoram paliek tikai  reģistrējamas darbības, un operators vēlas:
 1. saglabāt Licenci un veikt tajā grozījumus - 84 euro (atsevišķos gadījumos 10 euro),
 2. anulēt Licenci un saņemt Reģistrācijas apliecību - 54 euro.
 • Grozījumi, ja ir spēkā esoša Speciālā atļauja (licence) un operators vēlas:
 1. saglabāt Speciālo atļauju (licenci) un veikt tajā grozījumus - 54 euro apmērā kā par izmaiņām reģistrācijā vai 84 euro apmērā kā par grozījumiem licencē (atsevišķos gadījumos 10 euro),
 2. anulēt Speciālo atļauju (licenci) un saņemt Licenci (ja darbības ar jonizējošā starojuma avotiem pakļaujas licencēšanai vai licencēšanai un reģistrēšanai) - 170 euro,
 3. anulēt Speciālo atļauju (licenci) un saņemt Reģistrācijas apliecību (ja darbības ar jonizējošā starojuma avotiem pakļaujas tikai reģistrēšanai) - 97 euro.
 • Valsts nodeva nav jāmaksā, ja tiek izdarīti grozījumi Licencē (arī Speciālajā atļaujā (licencē)) vai izmaiņas reģistrācijā saistībā ar to, ka mainās ielas nosaukums vai adreses numurs (netiek pārvietots jonizējošā starojuma avots) vai operators iznomā jonizējošā starojuma avotu

 

Lūdzam ievērot, ka valsts nodeva ir jāmaksā Valsts kasei:

Maksājuma rekvizīti

Saņēmējs: Valsts kase 
Reģistrācijas Nr. 90000050138 
Konta Nr. LV27 TREL 1060 2109 2940 0  
Saņēmēja iestāde: Valsts kase 
Saņēmēja BIC: TRELLV22

Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par licences izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem vai darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrāciju

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.07.2020