VVD logo

Paškontroles rīki operatoriem darbam ar jonizējošā starojuma avotiem

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra inspektori pārbaužu laikā pie operatoriem izmanto iepriekš sagatavotas pārbaužu lapas, kurās norādīti pārbaudes laikā pārbaudāmie kritēriji, lai pārliecinātos par radiācijas drošības prasību ievērošanu objektā.

Pārbaudāmie kritēriji atšķiras dažādu nozaru operatoriem, tāpēc pašlaik ir sagatavotas pārbaudes lapas šādiem operatoriem:

1. Operatori ar rentgendiagnostikas iekārtām medicīnā (.doc vai .pdf)

2. Operatori ar lineārajiem paātrinātājiem medicīnā (.doc vai .pdf)

3. Operatori ar zobārstniecības rentgendiagnostikas iekārtām (t.sk. koniskā staru kūļa datortomogrāfu) (.doc vai .pdf)

4. Operatori ar rentgendiagnostikas iekārtām veterinārmedicīnā (.doc vai .pdf)

5. Operatori, kas izmanto radioaktīvas vielas diagnostiskajā kodolmedicīnā (.doc vai .pdf)

6. Operatori, kas izmanto rentgeniekārtas bagāžas un kravu kontrolē vai rūpniecībā (ražošanā) (.doc vai .pdf)

7. Operatori, kas veic pārbaudes/mērījumus (tehnisko parametru pārbaudes, darba vietas monitorings) (.doc vai .pdf)

Operatori publicētās pārbaudes lapas var izmantot, lai sagatavotos inspekcijai, kā arī lai ikdienā sekotu līdzi radiācijas drošības prasību ievērošanai. Atgādinām, ka pārbaudes lapu kritēriji var tikt papildināti vai mainīti.

Informācija aktualizēta 2018. gada 25. oktobrī.

 

 

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.11.2019