VVD logo

Rēzeknes reģionālā vides pārvalde

Administrācija
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Ērika Ruskule Direktore 64622597 29127771 erika.ruskule@vvd.gov.lv
Rudīte Krūmiņa- Spalviņa Biroja administrators 64638207 29269689 rudite.krumina@vvd.gov.lv
Atļauju daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Anita Jamščika Daļas vadītāja 64622710 20222671 anita.jamscika@vvd.gov.lv
Terēzija Apeināne Vecākā eksperte 64638202 29273072 terezija.apeinane@vvd.gov.lv
Gatis Kokorevičs Vecākais eksperts 64638211 27770394 gatis.kokorevics@vvd.gov.lv
Inese Kotova Vecākais eksperts 64638203 29151963 inese.kotova@vvd.gov.lv
Kontroles daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Rita Eiduka Direktora vietniece, kontroles dalas vaditaja 64638205 29165933 rita.eiduka@vvd.gov.lv
Piesārņojuma kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Visvaldis Noviks Sektora vadītājs 64638209 20222631 visvaldis.noviks@vvd.gov.lv
Rasma Riekstiņa Galvenā inspektore 64638206 26668533 rasma.riekstina@vvd.gov.lv
Jānis Mozumačs Vecākais inspektors 64638212 20222653 janis.mozumacs@vvd.gov.lv
Agrita Senkāne Vecākais inspektors 64638208 29289598 agrita.senkane@vvd.gov.lv
Mārīte Vugule Vecākā inspektore 64638204 22020828 marite.vugule@vvd.gov.lv
Resursu kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Ivars Ružāns Sektora vadītājs 64638216 26551127 ivars.ruzans@vvd.gov.lv
Jānis Jaundžeikars Vecākais inspektors - 26551129 janis.jaundzeikars@vvd.gov.lv
Guntars Kupris Vecākais inspektors 64638216 26579444 guntars.kupris@vvd.gov.lv
Anatolijs Petrovs Vecākais inspektors 64638216 26551128 anatolijs.petrovs@vvd.gov.lv
Andris Zelčs Galvenais inspektors 64638212 28325511 andris.zelcs@vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 08.07.2020