VVD logo

Ventspils reģionālā vides pārvalde

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Inguna Pļaviņa Direktore 63626903 - inguna.plavina@vvd.gov.lv
Administrācija
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Maija Čakste Biroja administratore 63626903 - maija.cakste@vvd.gov.lv
Atļauju daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Arta Vancāne Daļas vadītāja 63624660 - arta.vancane@vvd.gov.lv
Ivo Lemšs Vecākais eksperts 63624660 - ivo.lemss@vvd.gov.lv
Zane Kalniņa Vecākā eksperte 63624660 - zane.kalnina@vvd.gov.lv
Dace Polenca Vecākais eksperts - - dace.polenca@vvd.gov.lv
Skaidrīte Rudens Vecākā eksperte 63625332 - skaidrite.rudens@vvd.gov.lv
Kontroles daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Anna Adamsone Direktora vietniece, Kontroles daļas vadītāja 63625332 - anna.adamsone@vvd.gov.lv
Piesārņojuma kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Gunita Vanaga Sektora vadītāja 63625332 - gunita.vanaga@vvd.gov.lv
Kristīne Krista Lejniece Vecākā inspektore 63625332 - kristine.lejniece@vvd.gov.lv
Liene Sproģe Vecākā inspektore - - liene.sproge@vvd.gov.lv
Arnis Jansons Vecākais inspektors 63625332 28674275 arnis.jansons@vvd.gov.lv
Kitija Lāže vecākā inspektore - - kitija.laze@vvd.gov.lv
Jānis Pētersons Vecākais inspektors - 29463392 janis.petersons@vvd.gov.lv
Ēvalds Rundāns Vecākais inspektors - 28606604 evalds.rundans@vvd.gov.lv
Resursu kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Daina Naumova Sektora vadītāja 63622881 29471431 daina.naumova@vvd.gov.lv
Rudīte Šenfelde Informācijas ievadīšanas operatore 63622981 - rudite.senfelde@vvd.gov.lv
Miervaldis Apsītis Vecākais inspektors 63622981 26638580 miervaldis.apsitis@vvd.gov.lv
Raivo Brauns Galvenais inspektors - - raivo.brauns@vvd.gov.lv
Arturs Bugajenko Vecākais inspektors 63622981 26106554 arturs.bugajenko@vvd.gov.lv
Ieva Gronska Vecākā inspektore - 29471362 ieva.gronska@vvd.gov.lv
Sabīne Jaunbirze Vecākā inspektore 63625332 28643452 sabine.jaunbirze@vvd.gov.lv
Ingūna Kalniņa Vecākā inspektore 63622981 26691834 inguna.kalnina@vvd.gov.lv
Viktorija Kancerova Informācijas ievadīšanas operatore - - viktorija.kancerova@vvd.gov.lv
Ando Krūklis Vecākais inspektors 63622981 20229824 ando.kruklis@vvd.gov.lv
Jānis Raginskis Vecākais inspektors - 25749230 janis.raginskis@vvd.gov.lv
Ģirts Tīģeris Vecākais inspektors 63622981 26633829 girts.tigeris@vvd.gov.lv
Sarmīte Upmale Vecākā inspektore 63622981 29233029 sarmite.upmale@vvd.gov.lv
Andris Veide Vecākais inspektors 63622981 26445933 andris.veide@vvd.gov.lv
Viola Zemture Vecākā inspektore 63622981 29356620 viola.zemture@vvd.gov.lv
Elvijs Ziemelis Vecākais inspektors 63622981 25407119 elvijs.ziemelis@vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 08.07.2020