VVD logo

Ventspils reģionāla vides pārvalde

Ventspils reģionālā vides pārvalde saskaņā ar reglamentu ir LR Valsts vides dienesta struktūrvienība, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku Ventspils pilsētā, Ventspils, Talsu, Dundagas, Kandavas, Rojas, Mērsraga, Tukuma, Jaunpils un Engures novados.

Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojekta ietvaros, sākot ar 2014. gada 2. janvāri, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rojā iespējams iesniegt iesniegumus:
• Ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai;
• Tehnisko noteikumu saņemšanai.

VENTSPILS

Adrese: 
 Valsts vides dienests 
 Ventspils reģionālā vides pārvalde 
 Dārzu iela 2, Ventspils, LV – 3601 

Pieņemšanas laiki

Ventspils RVP direktore 
Pirmdiena: 10:00 - 17:00     
Piesārņojuma kontroles daļa 
Pirmdiena: 8:30 - 17:00  
Piektdiena: 8:30 - 15:00 
Atļauju daļa 
Pirmdiena: 10:00 - 17:00  
Ceturtdiena: 9:00 - 16:00

Tālruņi informācijai: 
63626903 - stacionārais 
63625332 - stacionārais

26338800 - ziņojumiem par vides aizsardzības prasību pārkāpumiem (24/7)

63624660 - stacionārais
63623375 - fakss 

Elektroniskais pasts: 
ventspils@vvd.gov.lv

Rekvizīti: 
 Valsts vides dienests 
 Ventspils reģionālā vides pārvalde 
 Reģ. Nr. LV90000017078 
 Ventspils, Dārzu iela 2, LV-3601 
 konts Nr. LV17TREL2210507047000 Valsts kase kods TRELLV22  

TALSI

Adrese:

Valsts vides dienests 
Ventspils reģionālā vides pārvalde 
Raiņa iela 17, Talsi (Ieeja no Darba ielas)

( Korespondences saņemšanas adrese:  Dārzu iela 2, Ventspils, LV – 3601)

Pieņemšanas laiki

Kontroles daļa 
Ceturtdiena: 9:00 - 13:00

 

TUKUMS

Valsts vides dienests 
Ventspils reģionālā vides pārvalde 
Tidaholmas iela 3, Tukums, LV-3101

Pieņemšanas laiki

Kontroles daļa 
Pirmdiena: 14:00 - 17:00  
Ceturtdiena: 9:00 - 12:00 

Tel.nr. 29463392; 63123210 

Ventspils reģionālās vides pārvaldes Resursu kontroles sektors no 2016.gada 19.decembra atrodas Dārzu ielā 2, Ventspilī, 1.stāvā.

Tālruņi informācijai: 63622981, 29471431, 26445933, 27841794.  

Inspektoru pieņemšanas laiki:

Licences un zvejas žurnāli zvejai J Ū R Ā:

Ventspilī, Dārzu 2 – pirmdienās no plkst. 14:00-18:00, ceturtdienās no plkst. 08:30-14:00

Kolkā – katra mēneša pirmajā darba dienā no plkst. 10:00

Rojā – katra mēneša pēdējā darba dienā no plkst. 09:00-12:00

Mērsragā – katra mēneša pirmajā darba dienā no plkst. 09:00-12:00

Engurē – katra mēneša otrajā darba dienā no plkst. 09:00-12:00

 Lapmežciemā - katra mēneša trešajā darba dienā no plkst. 09:00-12:00

 Tukumā - ceturtdienās no plkst. 09:00-12:00

Licences un zvejas žurnāli zvejai I E K Š Ē J O S  Ū D E Ņ O S:
 
Ventspilī, Dārzu 2 – ceturtdienās no plkst. 08:30-17:00

 

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.07.2020