VVD logo

Vidzemes reģionālā vides pārvalde

Administrācija
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Jānis Lūkins Direktors 64807451 29485237 janis.lukins@vvd.gov.lv
Līga Zvirbule Direktora vietniece 64207267 - liga.zvirbule@vvd.gov.lv
Gunārs Ģeida Vadošais eksperts, Kompetenču centra vadītājs 64207275 - gunars.geida@vvd.gov.lv
Īrisa Mangūze Biroja administratore 64807451 29417895 vidzeme@vvd.gov.lv
Alīna Monako Biroja administratore 64207266 - vidzeme@vvd.gov.lv
Atļauju daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Dace Rudusa Daļas vadītāja 64807475 28363125 dace.rudusa@vvd.gov.lv
Līga Baltmane Vecākā eksperte 64807475 - liga.baltmane@vvd.gov.lv
Rita Celma Vecākā eksperte 64207478 - rita.celma@vvd.gov.lv
Anda Kārkliņa Vecākā eksperte 64807475 - anda.karklina@vvd.gov.lv
Ilze Ķēniņa Vecākā eksperte - - ilze.kenina@vvd.gov.lv
Anete Liepiņa Vecākā eksperte 64207276 - anete.liepina@vvd.gov.lv
Elīna Pētersone Vecākā eksperte 64807475 - elina.petersone@vvd.gov.lv
Īrisa Rodiņa Vecākā eksperte 64207268 - irisa.rodina@vvd.gov.lv
Rita Vilkauša Vecākā eksperte 64807475 - rita.vilkausa@vvd.gov.lv
Piesārņojuma kontroles daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Inese Sedleniece Daļas vadītāja - 29340789 inese.sedleniece@vvd.gov.lv
Madonas sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Ilze Luika Sektora vadītāja - 26192856 ilze.luika@vvd.gov.lv
Eduards Tumeļkāns Vecākais inspektors - 29482163 eduards.tumelkans@vvd.gov.lv
Jurijs Keļmanis Vecākais inspektors - 26674914 jurijs.kelmanis@vvd.gov.lv
Anete Šteinberga Vecākā inspektore - 26341042 anete.steinberga@vvd.gov.lv
Aija Supe Vecākā inspektore 64807475 - aija.supe@vvd.gov.lv
Jānis Zagorskis Vecākais inspektors - 29212493 janis.zagorskis@vvd.gov.lv
Valmieras sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Inga Zviedrāne Sektora vadītāja (prombūtnē) 64207269 - inga.zviedrane@vvd.gov.lv
Gunda Auli Vecākā inspektore 64207274 28392216 gunda.auli@vvd.gov.lv
Evija Arste Vecākā inspektore - 28381529 evija.arste@vvd.gov.lv
Kristīne Cinate Vecākā inspektore - - kristine.cinate@vvd.gov.lv
Vija Kazaka Vecākā inspektore 64207280 - vija.kazaka@vvd.gov.lv
Ilze Kravcova Vecākā inspektore (prombūtnē) - - ilze.kravcova@vvd.gov.lv
Lelde Krūmiņa Vecākā inspektore - - lelde.krumina@vvd.gov.lv
Marita Meldere Vecākā inspektore - 27891084 marita.meldere@vvd.gov.lv
Madara Skrastiņa Vecāka inspektore 64207273 26681987 madara.skrastina@vvd.gov.lv
Zvejas kontroles daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Toms Arnavs Daļas vadītājs 64207265 29283994 toms.arnavs@vvd.gov.lv
Jānis Brants Vecākais inspektors 64041545 29376435 janis.brants@vvd.gov.lv
Zigmārs Dancis Vecākais inspektors - 26446656 zigmars.dancis@vvd.gov.lv
Edvīns Gudrītis Vecākais inspektors - 29479341 edvins.gudritis@vvd.gov.lv
Imants Hamanis Vecākais inspektors - 29483987 imants.hamanis@vvd.gov.lv
Ainārs Kapačs Vecākais inspektors 64041545 - ainars.kapacs@vvd.gov.lv
Juris Ķimenietis Vecākais inspektors - 29103000 juris.kimenietis@vvd.gov.lv
Edgars Mednis Vecākais inspektors - 25665501 edgars.mednis@vvd.gov.lv
Jānis Zeltiņš Vecākais inspektors - 29484612 janis.zeltins@vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 13.08.2020