VVD logo

Vidzemes reģionālā vides pārvalde

Vidzemes reģionālā vides pārvalde saskaņā ar reglamentu ir Valsts vides dienesta struktūrvienība, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts vides aizsardzības politiku Valmieras pilsētā un 22 novados - Alojas, Amatas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Jaunpiebalgas, Krimuldas, Līgatnes, Limbažu, Mazsalacas,  Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Kocēnu, Saulkrastu, Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Vecpiebalgas , Lubānas, Varakļānu, Gulbenes, Alūksnes, Apes, Aizkraukle, Kokneses, Skrīveru un Pļaviņu novadā.

Valmieras biroja adrese:  L.Paegles iela 13, Valmiera, LV - 4201 

tālr. 64207266

 

 

 

 

 

Madonas biroja adrese:  Blaumaņa iela 7, Madona, LV - 4801

tālr. 64807451, mob. tālr. 29417895 

 

 

 

 

 

 

Darba laiks: 
 Pirmdienās
 830- 1800
 Otrdienās – Ceturtdienās 
 830- 1700
 Piektdienās 
 830- 1600  
Pārvaldes amatpersonas apmeklētājus pieņem pirmdienās 900-1600 
Sestdiena, svētdiena - brīvdienas 

Tālruņi informācijai: 

  •  64207266; 64807451- stacionārais 
  • 26338800 -   ziņojumiem par vides aizsardzības prasību pārkāpumiem (24/7)

Elektroniskais pasts:  
vidzeme@vvd.gov.lv

Rekvizīti: 
 Valsts vides dienests 
 Vidzemes reģionālā vides pārvalde 
 Reģ. Nr. 90000017078 
 L.Paegles ielā 13, Valmiera, LV-4201 
 Konts Nr. LV17TREL2210507047000 
 Valsts kase kods TRELLV22

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

 
 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 10.07.2020