VVD logo

Zemgales RVP

Administrācija
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Hardijs Verbelis Direktors 63023228 - hardijs.verbelis@vvd.gov.lv
Evita Beitlere Direktora vietniece 63007731 - evita.beitlere@vvd.gov.lv
Mudīte Benķīte Biroja administratore 63023228 - mudite.benkite@vvd.gov.lv
Atļauju daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Jolanta Ližus Daļas vadītāja 63023228 - jolanta.lizus@vvd.gov.lv
Simona Mirka Vecākā eksperte 63023228 - simona.mirka@vvd.gov.lv
Anna Gintere Vecākā eksperte 63023228 - anna.gintere@vvd.gov.lv
Inese Krūmiņa Vecākā eksperte 63023228 - inese.krumina@vvd.gov.lv
Māra Ruhmane Vecākā eksperte 63023228 - mara.ruhmane@vvd.gov.lv
Kontroles daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Indra Vecpūle Daļas vadītāja 63023228 - indra.vecpule@vvd.gov.lv
Piesārņojuma kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Evita Jaņēviča Sektora vadītāja - - evita.janevica@vvd.gov.lv
Lāsma Strautmane Vecākā inspektore - - lasma.strautmane@vvd.gov.lv
Zane Laiviņa Vecākā inspektore 63023228 - zane.laivina@vvd.gov.lv
Edmunds Jakubonis Vecākais inspektors - - edmunds.jakubonis@vvd.gov.lv
Tatjana Kovaļčuka Vecākā inspektore 63023228 - tatjana.kovalcuka@vvd.gov.lv
Andris Ternovskis Vecākais inspektors 63725194 - andris.ternovskis@vvd.gov.lv
Resursu kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Jurijs Skribāns Sektora vadītājs 63023228 - jurijs.skribans@vvd.gov.lv
Armands Kārkliņš Vecākais inspektors - - armands.karklins@vvd.gov.lv
Aigars Ostrovskis Vecākais inspektors 63023228 - aigars.ostrovskis@vvd.gov.lv
Ints Roze Vecākais inspektors - - ints.roze@vvd.gov.lv
Andrejs Zabeļins Vecākais inspektors 63023228 - andrejs.zabelins@vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 28.03.2020