VVD logo

Zemgales reģionālā vides pārvalde

Administrācija
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Hardijs Verbelis Direktors 63023228 - hardijs.verbelis@vvd.gov.lv
Evita Beitlere Direktora vietniece 63007731 - evita.beitlere@vvd.gov.lv
Mudīte Benķīte Biroja administratore 63023228 - mudite.benkite@vvd.gov.lv
Atļauju daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Jolanta Ližus Daļas vadītāja 63023228 - jolanta.lizus@vvd.gov.lv
Simona Mirka Vecākā eksperte 63023228 - simona.mirka@vvd.gov.lv
Anna Gintere Vecākā eksperte 63023228 - anna.gintere@vvd.gov.lv
Kristīne Ikauniece Eksperte - - kristine.ikauniece@vvd.gov.lv
Inese Krūmiņa Vecākā eksperte 63023228 - inese.krumina@vvd.gov.lv
Māra Ruhmane Vecākā eksperte 63023228 - mara.ruhmane@vvd.gov.lv
Kontroles daļa
-
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Indra Vecpūle Daļas vadītāja 63023228 - indra.vecpule@vvd.gov.lv
Piesārņojuma kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Evita Jaņēviča Sektora vadītāja - - evita.janevica@vvd.gov.lv
Dace Butenaite Vecākā inspektore - - dace.butenaite@vvd.gov.lv
Edmunds Jakubonis Vecākais inspektors - - edmunds.jakubonis@vvd.gov.lv
Tatjana Kovaļčuka Vecākā inspektore 63023228 - tatjana.kovalcuka@vvd.gov.lv
Silva Krieviņa Vecākā inspektore 63023228 - silva.krievina@vvd.gov.lv
Reinis Labzars Vecākais inspektors - - reinis.labzars@vvd.gov.lv
Alīna Rozenvalde Vecākā inspektore - - alina.rozenvalde@vvd.gov.lv
Resursu kontroles sektors
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis E-pasts
Jurijs Skribāns Sektora vadītājs 63023228 - jurijs.skribans@vvd.gov.lv
Armands Kārkliņš Vecākais inspektors - - armands.karklins@vvd.gov.lv
Aigars Ostrovskis Vecākais inspektors 63023228 - aigars.ostrovskis@vvd.gov.lv
Harijs Ozols Vecākais inspektors - - harijs.ozols@vvd.gov.lv
Andrejs Zabeļins Vecākais inspektors 63023228 - andrejs.zabelins@vvd.gov.lv

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 12.07.2020