Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
14
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojumu ir iespējams saņemt klātienē vai attālināti Valsts vides dienesta Centrālajā stuktūrvienībā vai kādā no reģionālajām vides pārvaldēm

Pakalpojuma pieprasīšana

Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
 • Pirmdiena8.30 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
 • Pirmdiena8.30 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Lēmuma pieņemšana nepieciešama, lai izvērtētu iekārtas darbību un emisiju atbilstoši izsniegtajai siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujai un tās nosacījumiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pakalpojumu operatoram Valsts vides dienesta Reģionālajā pārvaldē jāiesniedz:
  -) iesniegums (brīvā formā ar tekstu par dokumentu nosūtīšanu lēmuma pieņemšanai);
  -) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju;
  -) neatkarīga verificētāja ziņojums par pārskata pārbaudes rezultātiem.
  Minētos dokumentus Operators attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei nosūta gan rakstiski, gan elektroniski.
  Pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisiju aizpilda saskaņā ar 07.09.2004. MK noteikumi Nr.778 Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2. pielikumu

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu