Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs izstrādājis vadlīnijas Nr. 4, lai veidotu vienotu pieeju radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādē atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām, veicinot radiācijas drošības kultūras ievērošanu (apstiprinātas 18.12.2017.)

Atgādinām, ka zobārstniecības jomas operatori var iesniegt radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas pasākumu plānu no Latvijas Zobārstu asociācijas (LZA) mājaslapas (saite: http://www.lza-zobi.lv/lv/radiacijas-drosibas-kvalitates-nodrosinasanas-programma-1), ja operatoram ir intraorālas zobārstniecības rentgeniekārtas un/vai panorāmas zobārstniecības rentgeniekārtas.

Vēršam uzmanību, ja operatoram ir koniska staru kūļa datortomogrāfijas iekārta (panorāmas 3D zobārstniecības rentgeniekārta), programmā vai pasākumu plānā jābūt iekļautai informācijai par darbu vadītāja papildu izglītību saskaņā ar MK noteikumu Nr. 752 12.3. punktu, par pacientu saņemto dozu uzskaiti un analīzi (kā tiek veikta dozu uzskaite, kādi izmeklējuma parametri tiek reģistrēti, kā tiek veikta dozu analīze) un par nosūtījumu izvērtēšanu (kā tiek veikta nosūtījumu izvērtēšana, kādas ir indikācijas, pie kurām tiek veikts nosūtījums).

Apraksts par dozu analīzi ietver, piemēram:

  • kas veic pacientu saņemto dozu apkopojumu,
  • cik bieži tas tiek atkārtots,
  • vai dozu analīzē tiek ņemta vērā iegūto attēlu kvalitāte,
  • vai rezultāti tiek salīdzināti dažādiem iekārtu modeļiem,
  • vai rezultāti tiek salīdzināti ilgtermiņā,
  • vai rezultāti tiek salīdzināti dažādu darbinieku veiktajās manipulācijā,
  • kā tiek analizēts, vai pacientu saņemtās dozas ir samazinātas līdz iespējami zemam līmenim,
  • kāds dozas līmenis tiek izmantots salīdzināšanā,
  • vai tiek ieviestas kādas izmaiņas manipulācijas veikšanā, ja analīzē secināts, ka pacientu saņemtās dozas ir iespējams samazināt