VVD logo

Jelgavā apturēta nelikumīga bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtas darbība

28.03.2019 Jelgavas RVP (reorganizēta ar 01.01.2020.)

Vakar, 27. martā, saņemot informāciju no Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas, Valsts vides dienesta (VVD) Jelgavas reģionālās vides pārvaldes (RVP) inspektori veica pārbaudi  Dambja ielā 11, Jelgavā.

Pārbaudes laikā inspektori konstatēja, ka vienā no ēkām ir uzstādīta un tiek ekspluatēta mazjaudas bīstamo atkritumu pārstrādes iekārta. Šai iekārtai nav veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums un nav saņemta atļauja piesārņojošas darbības veikšanai. Iekārtas darbība tika nekavējoši apturēta.

Dažāda veida atkritumi (atstrādātā eļļa, nolietotās riepas, lielgabarīta atkritumi, būvgruži un ražošanas atkritumi) lielos apjomos tika konstatēti ne vien konkrētajā ēkā, kur tika darbināta atkritumu pārstrādes iekārta, bet arī pārējā teritorijā.

Par konstatētajiem pārkāpumiem VVD Jelgavas RVP ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma lietvedību. Tiks izdots arī lēmums par teritorijas sakopšanu, atkritumus nododot atkritumu apsaimniekotājam, kam ir izsniegta atļauja šādas darbības veikšanai.

 

© Valsts vides dienests 2009 - Informācija pēdējo reizi atjaunota 18.02.2020