Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.02.2024.
  LVAF reģ. Nr 1-08/76/2023  Īstenotājs: Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD)   Projekta mērķis - izstrādāt detalizētu novērtējamo parametru kopu un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.02.2024.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/102/2023  Īstenotājs: Biedrība “Mazās hidroenerģētikas asociācija” Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD)   Projekta mērķis ir veicināt mazo hidroelektrostaciju (turpmāk – HES)…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.02.2024.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/81/2023 Īstenotājs: Biedrība “Latvijas Medicīnas inženierzinātnes un fizikas biedrība” Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD)   Lai ievērotu rentgendiagnostikas pamatprincipu un iespējami…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.02.2024.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/90/2023 Īstenotājs: Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD)   Projekta mērķis ir samazināt zemes dzīļu izstrādes ietekmi uz vidi,…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.02.2024.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/89/2023 Īstenotājs: Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD)   Projekta mērķis ir samazināt administratīvo slogu operatoriem un VVD…
  Statuss:
  Noslēdzies
  04.01.2024.
  Projekta mērķis ir veikt valsts mērījumus gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām paraugu testēšanu, lai novērtētu sadedzināšanas iekārtu darbības atbilstību emisiju robežvērtībām un nodrošinātu sekmīgu Latvijai noteikto emisijas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.05.2023.
  Projekta mērķis: Veicināt sabiedrības un uzņēmumu informētību un izpratni par vides aizsardzības jautājumiem, normatīvo aktu ievērošanas nepieciešamību, izmantojot daudzveidīgu pieeju. Projekta apraksts Pasākuma ietvaros nodrošināti…
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.05.2023.
  Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Valsts vides dienesta (VVD) darbinieku specifisko zināšanu padziļinātā apguvē un vispārējo prasmju attīstīšanā, lai veicinātu nepārtrauktu iestādes attīstību, kas balstās uz profesionāliem un uz rezultātu orientētiem…
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.05.2023.
  Projekta mērķis ir nodrošināt Valsts vides dienestam (VVD) uzticēto starptautisko saistību atbildīgu izpildi dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības jomā, stiprināt starptautisko sadarbību ārkārtējo situāciju pārvaldīšanas jomā, vienlaikus…