Iznomā

Krīzes skartie komersanti, kas saņēmuši atbalsta pasākumus saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”.

 

Komersanti, kas tiek atbrīvoti no nomas maksas:

1) SIA KRISTILEX (reģ.Nr. 41503076465 )

2) Tatjana Suharževska (nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības Nr.0080642)

 Telpas Daugavpilī, Raiņa ielā 28

Nr.p.k.

Nomas objekts

Nomnieks

Nomas maksa

Iznomāšanas termiņš

1.

Telpas Raiņa ielā 28, Daugavpilī ar kopējo platību 12,8 m2

Aivars Melderis

EUR 2,75 par 1m2 mēnesī un PVN 21%

60 mēneši jeb līdz 2026. gada 1. janvārim (izsole notika 2020. gada 8. decembrī, plkst. 13:00)

2.

Telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne ar kopējo platību 20,7 m2

SIA “BIS INFO”

EUR 2,72 par 1m2 mēnesī un PVN 21%

60 mēneši jeb līdz 2026. gada 1. janvārim (izsole notika 2020. gada 8. decembrī, plkst. 13:00)

3.

Telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne ar kopējo platību 81,80 m2

Elita Trukšāne

EUR 2,75 par 1m2 mēnesī un PVN 21%

60 mēneši jeb līdz 2026. gada 1. janvārim (izsole notika 2020. gada 8. decembrī, plkst. 13:00)

4.

Telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne ar kopējo platību 12,1 m2

Tatjana Suharževska

EUR 2,75 par 1m2 mēnesī un PVN 21%

60 mēneši jeb līdz 2026. gada 1. janvārim (izsole notika 2020. gada 8. decembrī, plkst. 13:00)

 

Nomas objekts:  administratīvā ēka (kadastra apzīmējums 6201 022 0041 001) Kuldīgas novadā Kuldīgas pilsētā Rumbas ielā 8. Administratīvās ēkas kopējā platība ir  95,8m2 un zemes gabals (kadastra apzīmējums 6201 022 0041) ar kopējo platību 589m2.

Nomas maksa/m2: 1.stāva telpām Nr.1(kabinets 28m2); Nr.2 (kabinets 5,2m2) un 2.stāva telpām Nr.9 (zāle 35,7m2) ar  platību 68,9m2 ir EUR 2,30 par 1m2 mēnesī, neieskaitot PVN, palīgtelpām ar platību 26,9m2, ir EUR 1,56  par m2, neieskaitot PVN

Iznomāšanas termiņš: 5 gadi
Izsoles veids: Rakstiska pirmā izsole

Pieteikšanās termiņš: līdz 2017. gada. 2.oktobrim, plkst. 17:00, VVD Liepājas RVP, Jaunā ostmalā 2a, Liepājā, 208.kabinetā

Izsoles laiks un vieta: 2017.gada 3.oktobrī, plkst. 10:00, VVD Liepājas RVP, Jaunā ostmalā 2a, Liepājā,  aktu zālē

Nomas objekta apskates vieta un laiks: ar nomas objektu pretendenti var iepazīties, zvanot vecākajam inspektoram Jānim Sprugevicam (tālrunis - 29173772) un vienojoties par apskates laiku.

 

Telpas Rēzeknē, Zemnieku ielā 5

Nr.p.k.

Nomas objekts

Nomnieks

Nomas maksa

Iznomāšanas termiņš

1.

Telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne ar kopējo platību 11,0 m2

SIA “DZIETI”

EUR 3,76 par 1m2 mēnesī un PVN 21%

60 mēneši jeb līdz 2026. gada 1. janvārim (izsole notika 2020. gada 8. decembrī, plkst. 13:30)

2.

Telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne ar kopējo platību 9,2 m2

Latvijas Darba devēju konfederācija

EUR 4,00 par 1m2 mēnesī un PVN 21%

60 mēneši jeb līdz 2026. gada 1. janvārim (izsole notika 2020. gada 8. decembrī, plkst. 13:30)

3.

Telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne ar kopējo platību 9,4 m2

SIA “Marilen”

EUR 3,40 par 1m2 mēnesī un PVN 21%

60 mēneši jeb līdz 2026. gada 1. janvārim (izsole notika 2020. gada 8. decembrī, plkst. 13:30)

4.

Telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne ar kopējo platību 9,1 m2

SIA “Nature line”

EUR 3,30 par 1m2 mēnesī un PVN 21%

60 mēneši jeb līdz 2026. gada 1. janvārim (izsole notika 2020. gada 8. decembrī, plkst. 13:30)

5.

Telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne ar kopējo platību 13,1 m2

SIA “Rokade M”

EUR 3,47 par 1m2 mēnesī un PVN 21%

60 mēneši jeb līdz 2026. gada 1. janvārim (izsole notika 2020. gada 8. decembrī, plkst. 13:30)

6.

Telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne ar kopējo platību 11,4 m2

SIA “Trans speed”

EUR 3,30 par 1m2 mēnesī un PVN 21%

60 mēneši jeb līdz 2026. gada 1. janvārim (izsole notika 2020. gada 8. decembrī, plkst. 13:30)

7.

Telpas Zemnieku ielā 5, Rēzekne ar kopējo platību 26,9 m2

SIA “XP Grāmatveži”

 

EUR 3,40 par 1m2 mēnesī un PVN 21%

60 mēneši jeb līdz 2026. gada 1. janvārim (izsole notika 2020. gada 8. decembrī, plkst. 13:30)