Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.06.2022.
  Pasākuma (projekta) mērķi: Veicināt iedzīvotāju izpratni par radiācijas jautājumiem un dot iespēju bez maksas nodot drošai apsaimniekošanai vēsturiskos potenciāli radioaktīvos priekšmetus; Veicināt sabiedrības informētību vides pārkāpumu jomā; …
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.06.2022.
  Pasākuma (projekta) mērķis ir stiprināt Valsts vides dienesta (VVD) kā pilnvērtīga un augsti profesionāla partnera tēlu starptautiskā līmenī piesārņojuma ierobežošanas un radiācijas drošības jomā un aktīvi piedalīties starptautisko profesionālo…
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.06.2022.
  Pasākuma  (projekta) mērķis veikt papildu mērījumus gaisu piesārņojošo vielu emisiju valsts kontrolei, lai novērtētu piesārņojošo darbību atbilstību emisiju robežvērtībām vai limitiem un veicinātu sekmīgu Latvijai noteikto emisijas samazināšanas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.06.2022.
  Pasākuma (projekta) mērķis ir sniegt ieguldījumu Valsts vides dienesta (VVD) darbinieku specifisko zināšanu padziļinātā apguvē un vispārējo prasmju attīstīšanā, lai veicinātu nepārtrauktu iestādes attīstību, kas balstās uz profesionāliem un uz rezultātu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.06.2022.
  Pasākuma (projekta) mērķis ir noskaidrot klientu (operatoru) apmierinātības līmeni, vērtējot Valsts vides dienesta (VVD) 2021.gadā sniegto pakalpojumu kvalitāti un to atbilstību klientu vajadzībām. Pētījuma rezultāts sniegs informāciju par darbības jomām…