Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  24.11.2022.
  Pasākuma (projekta) mērķis Nodrošināt VVD reaģēšanas spējas un gatavību avārijām, avāriju situācijām, kuru rezultātā notiek ķīmisko vielu emisijas ūdenī un gaisā, kā arī kontrolēt un veikt mērījumus novērtējot piesārņojošo darbību atbilstību…
  Statuss:
  Noslēdzies
  16.11.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/53/2022 Īstenotājs: Biedrība “Latvijas vides pārvaldības asociācija”. Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD).   Saskaņā ar VVD rīcībā esošo informāciju šobrīd Latvijā darbojas 7 lielās…
  Statuss:
  Noslēdzies
  16.11.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/60/2022 Īstenotājs: Biedrība “Baltijas metāllūžņu pārstrādātāju asociācija” Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD)   Metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas nozare ir…
  Statuss:
  Noslēdzies
  16.11.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/51/2022 Īstenotājs: Biedrība “Latvijas vides pārvaldības asociācija”. Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD).   Vides politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam projektā minētais,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  16.11.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/73/2022  Īstenotājs: Biedrība “Dzīvo zaļāk!”. Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD).   Latvijas atkritumu saimniecība savā ilgtspējīgā attīstībā ir uzsākusi ceļu, lai veidotos par…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.06.2022.
  Pasākuma (projekta) mērķi: Veicināt iedzīvotāju izpratni par radiācijas jautājumiem un dot iespēju bez maksas nodot drošai apsaimniekošanai vēsturiskos potenciāli radioaktīvos priekšmetus; Veicināt sabiedrības informētību vides pārkāpumu jomā; …
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.06.2022.
  Pasākuma (projekta) mērķis ir stiprināt Valsts vides dienesta (VVD) kā pilnvērtīga un augsti profesionāla partnera tēlu starptautiskā līmenī piesārņojuma ierobežošanas un radiācijas drošības jomā un aktīvi piedalīties starptautisko profesionālo…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.06.2022.
  Pasākuma  (projekta) mērķis veikt papildu mērījumus gaisu piesārņojošo vielu emisiju valsts kontrolei, lai novērtētu piesārņojošo darbību atbilstību emisiju robežvērtībām vai limitiem un veicinātu sekmīgu Latvijai noteikto emisijas samazināšanas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.06.2022.
  Pasākuma (projekta) mērķis ir sniegt ieguldījumu Valsts vides dienesta (VVD) darbinieku specifisko zināšanu padziļinātā apguvē un vispārējo prasmju attīstīšanā, lai veicinātu nepārtrauktu iestādes attīstību, kas balstās uz profesionāliem un uz rezultātu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.06.2022.
  Pasākuma (projekta) mērķis ir noskaidrot klientu (operatoru) apmierinātības līmeni, vērtējot Valsts vides dienesta (VVD) 2021.gadā sniegto pakalpojumu kvalitāti un to atbilstību klientu vajadzībām. Pētījuma rezultāts sniegs informāciju par darbības jomām…