Statuss:
Noslēdzies
LVAF_2022

Pasākuma (projekta) mērķi:

  • Veicināt iedzīvotāju izpratni par radiācijas jautājumiem un dot iespēju bez maksas nodot drošai apsaimniekošanai vēsturiskos potenciāli radioaktīvos priekšmetus;
  • Veicināt sabiedrības informētību vides pārkāpumu jomā;
  • Stiprināt sadarbību ar profesionālajām NVO un iesaistītajām institūcijām, kuras pārstāv dažādu piesārņojošo darbību nozaru operatorus.

Projekta apraksts

Sabiedrības izglītošanas kampaņas ietvaros  nodrošināta iedzīvotāju izglītošana par radiācijas jautājumiem un iespēju atpazīt vēsturiskos, potenciāli radioaktīvos priekšmetus – 2 publikācijas drukātajos medijos, sagatavota izglītojoša īsfilma par priekšmetiem un precēm ar paaugstinātu radioaktivitāti, kas izvietota VVD un sadarbības partneru mājaslapās un sociālo tīklu kanālos, organizēta bezmaksas vēsturisko radioaktīvo priekšmetu nodošanai drošai apglabāšanai atkritumu glabātavā “Radons”, sagatavota informācija sabiedrībai par kampaņas uzsākšanu un tās rezultātiem.

Izveidota īsfilma par piesārņojošām darbībām, kurām nepieciešama C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrācija VVD.

Sagatavots video materiāls sabiedrības izglītošanai par Valsts vides dienesta paveikto 2022.gadā.

Klātienes sadarbības pasākumā (26 dalībnieki) ar Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju (LASUA), Latvijas Atkritumu saimniecības asociāciju (LASA), Latvijas Riepu apsaimniekotāju asociāciju (LRAA) un Baltijas Metāllūžņu pārstrādātāju asociāciju (BMPA) pārrunāta aktuālā problemātika, iespējamie risinājumi un efektīvākie sadarbības veidi atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Vides dienai veltītā pasākuma ar sadarbības partneriem ietvaros notikusi nozares ekspertu diskusija “Vide un pielāgošanās ekonomikas izaicinājumiem” par vides aktuālajiem jautājumiem un godināti VVD Zaļās izcilības balvas 2022 laureāti (kopā 12).

Sagatavoti informatīvi materiāli "Zini - rīkojies!" iedzīvotājiem  - izveidoti 2 informatīvi bukleti un 2 video materiāli pa tēmām “Kas jāzina, veicot derīgo izrakteņu ieguvi/dīķa rakšanu” un “Krasta kāpu aizsargjosla. Kas jāņem vērā, plānojot atpūtu pie jūras?” un buklets “Rīcība atomelektrostacijas kodolavārijā”.

Projekta rezultāti

  • Sabiedrība zinošāka par vēsturiskajiem radioaktīvajiem priekšmetiem, to radītajiem riskiem un nepieciešamību priekšmetus nodot radioaktīvo atkritumu glabātavā;
  • Samazinājies vēsturisko radioaktīvo priekšmetu, kas var radīt risku, skaits vidē par 322 priekšmetiem;
  • Iedzīvotāji zinošāki par tēmām – “Rīcība atomelektrostacijas kodolavārijā”, “Kas jāzina, veicot derīgo izrakteņu ieguvi/dīķa rakšanu” un “Krasta kāpu aizsargjosla. Kas jāņem vērā, plānojot atpūtu pie jūras?”;
  • Sabiedrība informēta par Valsts vides dienesta paveikto 2022.gadā;
  • Aktualizēta vides aizsardzības nozīme, godinot VVD gada balvas vides aizsardzībā "Zaļā izcilība 2022" laureātus un organizējot nozares ekspertu diskusiju Vides dienas pasākuma ievaros;          
  • Stiprināta stratēģisko partnerību veidošana sadarbības pasākumā ar atkritumu apsaimniekošanas jomas NVO (LASUA, LRAA, BMPA, LASA).

 

Identifikācijas Nr. 1-08/23/2022
Īstenošanas laiks: 05.2022. – 31.12.2022.
Finanšu avots: Latvijas vides aizsardzības fonds
Kopējais finansējums - 40529,91 EUR
Īstenošanas vieta: visa Latvija