Depozīta sistēma
Infografika par depozīta iepakotāju pienākumu
VVD alus ražotnē
PET pudeles
Foto ar tiesneša simbolisko amata rīku – āmuru
Depozīta sistēmas ieviešana
Pudeles