Dalība depozīta sistēmā
Infografika par depozīta iepakotāju pienākumu

2022. gada 1. februārī Latvijā uzsāks darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Lai depozīta sistēma efektīvi darbotos, nepieciešams, lai visas tajā iesaistītās puses būtu zinošas par savu lomu un pienākumiem.

Valsts vides dienests (VVD), kas veic depozīta sistēmas ieviešanas, kā arī pēc sistēmas ieviešanas darbības uzraudzību un kontroli, norāda, ka dalība depozīta sistēmā ir obligāta visiem depozīta iepakotājiem – pakalpojumu sniedzējiem, preču ražotājiem vai izplatītājiem, kas Latvijā laiž tirgū dzērienus depozīta iepakojumā, kuru radītā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma apjoms kalendārā gada laikā ir 150 kg vai vairāk, t.i., aptuveni 500 vienības 0,5L stikla pudeļu vai 5 000 PET pudeļu, vai 10 000 vienības metāla skārdeņu.

VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga uzsver: “Depozīta iepakotājiem, laižot tirgū noteiktu apjomu dzērienus depozīta iepakojumā, dalība sistēmā ir obligāta, noslēdzot līgumu ar depozīta sistēmas operatoru. Šobrīd redzam, ka to apzinās ne visi depozīta iepakotāji. Lai arī ir noslēgti līgumi ar 24 iepakotājiem, kas rada ~ 80 % no Latvijas depozīta iepakojuma vienībām, tomēr vēl aizvien ir salīdzinoši liels skaits mazo depozīta iepakotāju, ar kuriem līgumi par dalību sistēmā vēl nav noslēgti. Tāpēc aicinām dzērienu ražotājus un importētājus būt atbildīgiem un savlaicīgi iesaistīties depozīta sistēmā gan finansiāli, gan organizatoriski, lai no 2022. gada 1. februāra Latvijā pilnvērtīgi darbu varētu uzsākt depozīta sistēma dzērienu iepakojumam un nerastos šķēršļi piedāvāt noteiktus produktus patērētājiem”.

“Līgumu noslēgšana ar depozīta iepakotājiem ir būtisks priekšnoteikums, lai spertu soli tuvāk efektīvas un ilgtspējīgas iepakojuma aprites ieviešanai valstī. Mūsu mērķis jau no paša sākuma ir bijis ieviest praksē pārbaudītu un drošu depozīta sistēmu, kas motivē iepakotājus izvēlēties pārstrādei un tādējādi arī videi draudzīgākus iepakojumus. Aicinu visus tos iepakotājus, kuriem likums nosaka dalību depozīta sistēmā, vērsties pie depozīta sistēmas operatora, lai uzsāktu līguma slēgšanas procesu. Rūpes par vidi ir visu dzērienu apritē  iesaistīto pušu – ražotāju, tirgotāju un dzērienu patērētāju – atbildība,” komentē SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Savukārt tiem depozīta iepakotājiem, kuriem nav noteikts obligāts pienākums piedalīties depozīta

sistēmā, ir iespējams pieteikties sistēmā brīvprātīgi, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu ilgtspējīgā dzērienu iepakojuma apsaimniekošanā un kopā veidojot  Latvijas vidi tīrāku no iepakojuma.

  1. Noslēgt līgumu ar SIA “Depozīta iepakojuma operators”

Depozīta iepakotājam, kura radītā izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma apjoms kalendārā gada laikā ir 150 kg vai vairāk, ir pienākums noslēgt līgumu ar depozīta sistēmas operatoru – SIA “Depozīta iepakojuma operators” par dalību sistēmā.

Noslēdzot līgumu ar SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" par dalību depozīta sistēmā, iepakotāji iegūs atbrīvojumu no Dabas resursu nodokļa nomaksas par iepakojumu, kas tiek reģistrēts depozīta iepakojuma reģistrā un tiks apsaimniekots depozīta sistēmas ietvaros.

SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” ir uzsācis līgumu parakstīšanu ar depozīta iepakotājiem. Līgumi ir noslēgti ar dzērienu ražotājiem SIA “Bauskas alus”, AS “Cido Grupa”, AS “Cēsu Alus”, AS “Latvijas Balzams”, AS “Aldaris”, AS “Tērvetes AL”, kā arī dzērienu importētājiem SIA “Maxima Latvija”, “Rimi Latvia” un Citro zīmola pārstāvi SIA “Latvian Retail Management” un citiem iepakotājiem. Līgumu slēgšana turpinās.

  1. Reģistrēt iepakojumu depozīta sistēmā

Pēc līguma noslēgšanas ar SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” depozīta iepakotājam ir pienākums reģistrēt depozīta iepakojuma reģistrā katru depozīta iepakojumu, ko iepakotājs plāno laist tirgū, sākot no 2022. gada 1. februāra.

Dzērienus ar speciālajām norādēm – depozīta zīmēm varēs laist tirgū no 2022. gada 1. februāra.

  1. Izvietot uz depozīta iepakojuma vai etiķetes speciālās norādes par depozīta sistēmas piemērošanu

Depozīta iepakotājs ir atbildīgs par to, lai uz vienreiz vai atkārtoti lietojamā depozīta iepakojuma vai produktu etiķetes būtu izvietotas speciālās norādes par depozīta sistēmas piemērošanu, kā arī svītrkodu, kas satur nepieciešamo informāciju par depozīta iepakojuma vienību un nodrošina depozīta iepakojuma uzskaiti.

Depozīta marķējuma simboli un apraksti

Atpazīšanas zīme un svītrkods būs jāizvieto labi pārredzamā vietā un tos nedrīkstēs izvietot uz iepakojuma korķa, dibena, ieloka vai vietas, kur etiķetes malas ir salīmētas kopā. Detalizēta informācija par speciālās norādes izvietošanu uz iepakojuma ir pieejama SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” izstrādātajā iepakotāju rokasgrāmatā, kas pieejama www.dio.lv , sadaļā “Informācija iepakotājiem”Šādas norādes ļaus gan depozīta sistēmas operatoram, gan tirgotājiem, gan patērētājiem viegli atpazīt iepakojumu, par kuru ir iemaksāta depozīta maksa un depozīta dalības maksa.

Līdz 2022. gada 31. jūlijam tirdzniecības vietās vienlaikus varēs laist tirgū dzērienus depozīta iepakojumā gan ar speciālo norādi (marķējumu), gan bez tās.

  • Gadījumā, ja netiek izpildīti pienākumi, kas izriet no normatīvajiem aktiem (t.sk. iepakotājs, kuram ir noteikts pienākums, nav iesaistījies depozīta sistēmā), VVD var pieņemt lēmumu par to izpildi un uzsākt izpildi piespiedu kārtā. Par noteikto piespiedu izpildes līdzekli var uzlikt piespiedu naudu no 50 līdz 10 000 eiro. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, katru reizi palielinot piespiedu naudas apmēru, līdz adresāts novērš pārkāpumu.
  • Par iepakojuma depozīta sistēmas speciālās norādes lietošanu iepakojumam, kas nav reģistrēts kā iepakojums, kuram piemēro depozīta sistēmu, piemēro naudas sodu juridiskajai personai no 700 EUR līdz 1400 EUR.
  • Dabas resursu nodokļa (DRN) maksātājs, kas realizē normatīvajos aktos par iepakojuma apsaimniekošanu noteiktos dzērienus depozīta iepakojumā, un kam ir pienākums piedalīties depozīta sistēmā, bet, kas nav noslēdzis ar depozīta sistēmas operatoru līgumu par dalību depozīta sistēmā un nepiedalās depozīta sistēmā, maksā DRN par depozīta iepakojumu divkāršā apmērā. Šim nodokļa maksātājam nepiemēro atbrīvojumu no DRN samaksas par depozīta iepakojumu (ražotāju paplašinātās atbildības sistēma).

Savukārt, ja nodokļa maksātājs depozīta sistēmas operatoram sniedzis nepilnīgu informāciju par DRN objektu apjomu, vai vispār nav to norādījis, un rezultātā pārstrāde vai reģenerācija nav veikta atbilstošā apjomā, no nodokļu maksātāja tiek piedzīta arī soda nauda divkāršā nesamaksātā nodokļa apmērā atbilstoši pamatlikmēm.