Valsts vides dienesta MISIJA

Rūpēties par ATBILDĪGU resursu IZMANTOŠANU un vides kvalitātes SAGLABĀŠANU nākamajām paaudzēm.

Valsts vides dienesta VĪZIJA

Sabiedrībā atzīta, uz klientu orientēta un efektīva profesionāļu komanda, kas drosmīgi ievieš inovācijas, kļūstot par līderi digitālajā transformācijā vides jomā.

Valsts vides dienesta PAMATVĒRTĪBAS

  • Atbildība – drosmīgi uzņemamies atbildību par saviem vārdiem, lēmumiem un rīcības sekām; 

  • Tiesiskums – pieņemam lēmumus saskaņā ar tiesību normām, tie ir pamatoti un samērīgi;  

  • Profesionalitāte – esam motivēti, mērķtiecīgi un uz rezultātu orientēti darbinieki, kuri nepārtraukti mācās un attīsta zināšanas, dalās ar tām un gūst pieredzi; 

  • Sadarbība – savstarpēji un ar klientiem komunicējam atvērti, efektīvi un cieņpilni, spējam iedziļināties un izprast citu viedokļus; 

  • Attīstība – esam atvērti pārmaiņām un inovācijām, vērsti uz nākotnes tendencēm un risinājumiem, proaktīvi ieviešam labākos risinājumus.