Statuss:
Īstenošanā
IAEA logo

Projekta mērķis:

Veikt VVD RDC kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanu un radiācijas avāriju pārvaldības, radiācijas drošības infrastruktūras un radioaktīvo atkritumu pārvaldības starpposma starptautisko novērtējumu.

Projekta apraksts/aktivitātes:

1. Noorganizētas starptautisko ekspertu starpposma novērtējuma misijas par radiācijas drošības infrastruktūru un radioaktīvo atkritumu pārvaldību Latvijā 2024. gadā, izvērtējot 2019. gadā notikušo misiju rekomendāciju ieviešanu:

1.1. Radiācijas drošības sistēmas (infrastruktūras) novērtējums (Integrated Regulatory Review Service (IRRS));

1.2. Radioaktīvo atkritumu pārvaldības politikas starptautiskais novērtējums (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation (ARTEMIS)).

2. Noorganizēta starptautisko ekspertu misija par radiācijas avāriju pārvaldību Latvijā (Emergency Preparedness Review (EPREV)) 2025. gadā;

3. VVD RDC un operatoru darbinieku kompetences pilnveide:

3.1. Noorganizēti divi apmācību kursi:

3.1.1. Integrētās kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanu un uzlabošanu;

3.1.2. Radiācijas drošības kultūras pilnveidošanu.

3.2.  Nodrošināta VVD RDC darbinieku kvalifikācijas pilnveide pieredzes apmaiņas un zinātnisko vizīšu formātā (5 darbinieki) par kvalitātes vadības sistēmu pilnveidošanu un gatavību radiācijas avārijām;

3.3. Noorganizētas trīs SAEA starptautisko ekspertu apmācības misijas:

3.3.1. Valsts informācijas sistēmas “Uzraudzības institūcijas informācijas sistēma RAIS” funkcionalitātes uzlabošana;

3.3.2. VVD RDC kvalitātes vadības sistēmas izvērtēšana;

3.3.3. Operatoru semināram par radiācijas drošības kultūras uzlabošanu.

4. Iegādātas radiācijas mēriekārtas un to papildaprīkojums.

Sadarbības iestādes - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Iekšlietu ministrija, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts policija un operatori, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem.

 

Identifikācijas Nr.: LAT9017 (LAT2022001)

Īstenošanas joma:

09 - Governmental and regulatory infrastructure for radiation safety (60%)

16 - Emergency preparedness and response (20%)

19 - Radioactive waste management, decommissioning and remediation of contaminated sites (20%)

Īstenošanas laiks: 01.01.2024.-31.12.2025.

Finanšu avots: SAEA, 5% nacionālais līdzmaksājums, nacionālais līdzfinansējums 8 400EUR

Kopējais finansējums: Apstiprinātais projekta budžets – 109 680,00 EUR