22.09.2017. monitoringa stacija tika uzstādīta Liepājā (Sliežu iela 7a)

Tiešsaistē pieejami šādi reālā laika dati: PM10 un PM2.5 koncentrācijas 1 diennakts vidējie rādītāji (sk.grafiku) un stundas dati (sk.tabulu)*

*Informācija par gaisa kvalitātes normatīviem PM10 un PM 2.5 daļiņām ir pieejama šeit:

Putekļu monitorings