Aicinām klientus izmantot iespēju iegūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem tiešsaistē – videokonsultāciju formātā! 

Ievērojot drošības pasākumus COVID-19 izplatības samazināšanai, pašlaik Valsts vides dienests konsultācijas klātienē sniedz tikai īpašas nepieciešamības situācijās, izvērtējot katru gadījumu individuāli. Šajos gadījumos konsultācijas tiek sniegtas tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Pēc visu ar COVID-19 saistītajiem piesardzības un drošības pasākumu atcelšanas, Valsts vides dienests apmeklētājus pieņems gan pēc pieraksta, gan noteiktās apmeklētāju stundās bez iepriekšēja pieraksta.

Par kādiem jautājumiem var saņemt konsultāciju?

Valsts vides dienestā konsultāciju iespējams saņemt par atļauju, licenču, tehnisko noteikumu un citu līdzīgu dokumentu (turpmāk kopā – atļauja) izsniegšanu:

  • pirms iesnieguma atļaujas saņemšanai iesniegšanas – Valsts vides dienests sniedz konsultāciju par plānotās darbības pieļaujamību atbilstoši normatīvajiem aktiem, par iesnieguma aizpildīšanas kārtību vai atļaujas saņemšanai nepieciešamo informāciju;
  • atļaujas sagatavošanas laikā, ja tiek pieprasīta papildinformācija – Valsts vides dienests sniedz skaidrojumu par iesniegumā konstatētajiem trūkumiem, konsultāciju par pieprasītās papildinformācijas saturu vai sagatavošanas kārtību, plānotās darbības pieļaujamību;
  • pēc atļaujas vai atteikuma izdot atļauju pieņemšanas – Valsts vides dienests sniedz skaidrojumu par pieņemtā lēmuma pamatojumu vai izvirzītajiem nosacījumiem, plānotās darbības pieļaujamību citā vietā vai veidā;
  • citiem VVD kompetencē esošiem jautājumiem

Kā saņemt Valsts vides dienesta konsultāciju? 

Pēc iepriekšēja pieraksta:

 

Amatpersona

Pieņemšanas laiks

Ģenerāldirektors

Mēneša pirmajā pirmdienā no 15:00 līdz 17:00

Ģenerāldirektora vietnieks

Mēneša trešajā pirmdienā no 15:00 līdz 17:00

Ģenerāldirektora vietnieks, Juridiskā departamenta direktors

Katru pirmdienu no 15:00 līdz 17:00

Ģenerāldirektora vietnieks, Zvejas kontroles departamenta direktors

Mēneša otrajā pirmdienā no 15:00 līdz 17:00

Attīstības un uzraudzības departamenta direktors

Mēneša otrajā pirmdienā no 15:00 līdz 16:00

Atkritumu aprites departamenta direktors un direktora vietnieks

Mēneša otrajā pirmdienā no 15:00 līdz 17:00

Lielrīgas, Zemgales reģionālo vides pārvalžu (turpmāk - RVP) direktori (vai aizvietojot - RVP direktoru vietnieki)

Katru pirmdienu no 15:00 līdz 17:00

Vidzemes RVP direktors (vai aizvietojot direktora vietnieks)

Valmieras birojā – katru pirmdienu no 15:00 līdz 17:00

Madonas birojā – katru otrdienu no 10:00 līdz 12:00

Latgales RVP direktors (vai aizvietojot direktora vietnieks)

Daugavpils birojā –  katru pirmdienu no 15:00 līdz 17:00

Rēzeknes birojā – katru otrdienu no 10:00 līdz 12:00

Kurzemes RVP direktors (vai aizvietojot direktora vietnieks)

Liepājas birojā – katru pirmdienu no 15:00 līdz 17:00
Ventspils birojā – katru otrdienu no 9:00 līdz 12:00

RVP Kontroles daļu vadītāji

Katru pirmdienu no 15:00 līdz 17:00

Atļauju pārvaldes direktors

Katru pirmdienu no 15:00 līdz 17:00

Būvniecības un attīstības departamenta direktors

Mēneša otrajā otrdienā no 15:00 līdz 17:00

Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktors

Mēneša otrajā otrdienā no 15:00 līdz 17:00

Radiācijas drošības centra (turpmāk - RDC) direktors

Mēneša pirmajā pirmdienā no 15:00 līdz 17:00


Par konkrētu tikšanās laiku ar Centrālās struktūrvienības vadītājiem vai RDC direktori lūdzam iepriekš sazināties ar Lietvedības daļu.Par konkrētu tikšanās laiku ar ģenerāldirektoru lūdzam iepriekš sazināties ar Lauru Skruzmani pa tālr. +371 67084250 vai elektroniski - laura.skruzmane@vvd.gov.lv

Par konkrētu tikšanās laiku ar RVP direktoriem un direktoru vietniekiem lūdzam iepriekš sazināties ar konkrētās Reģionālās vides pārvaldes biroja administratoru – RVP kontakinformācija.