Aicinām klientus izmantot iespēju iegūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem tiešsaistē – videokonsultāciju formātā! 

Ievērojot drošības pasākumus COVID-19 izplatības samazināšanai, pašlaik Valsts vides dienests konsultācijas klātienē sniedz tikai īpašas nepieciešamības situācijās, izvērtējot katru gadījumu individuāli. Šajos gadījumos konsultācijas tiek sniegtas tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Pēc visu ar COVID-19 saistītajiem piesardzības un drošības pasākumu atcelšanas, Valsts vides dienests apmeklētājus pieņems gan pēc pieraksta, gan noteiktās apmeklētāju stundās bez iepriekšēja pieraksta.

Par kādiem jautājumiem var saņemt konsultāciju?

Valsts vides dienestā konsultāciju iespējams saņemt par atļauju, licenču, tehnisko noteikumu un citu līdzīgu dokumentu (turpmāk kopā – atļauja) izsniegšanu:

  • pirms iesnieguma atļaujas saņemšanai iesniegšanas – Valsts vides dienests sniedz konsultāciju par plānotās darbības pieļaujamību atbilstoši normatīvajiem aktiem, par iesnieguma aizpildīšanas kārtību vai atļaujas saņemšanai nepieciešamo informāciju;
  • atļaujas sagatavošanas laikā, ja tiek pieprasīta papildinformācija – Valsts vides dienests sniedz skaidrojumu par iesniegumā konstatētajiem trūkumiem, konsultāciju par pieprasītās papildinformācijas saturu vai sagatavošanas kārtību, plānotās darbības pieļaujamību;
  • pēc atļaujas vai atteikuma izdot atļauju pieņemšanas – Valsts vides dienests sniedz skaidrojumu par pieņemtā lēmuma pamatojumu vai izvirzītajiem nosacījumiem, plānotās darbības pieļaujamību citā vietā vai veidā;
  • citiem VVD kompetencē esošiem jautājumiem

Kā saņemt Valsts vides dienesta konsultāciju? 

Pēc iepriekšēja pieraksta:

Amatpersona Pieņemšanas laiks

Ģenerāldirektors

Mēneša pirmajā pirmdienā no 15:00 līdz 18:00 

Ģenerāldirektora vietnieks, Juridiskā departamenta direktors 

Katru pirmdienu no 15:00 līdz 18:00

Ģenerāldirektora vietnieks, Zvejas kontroles departamenta direktors 

Mēneša otrajā pirmdienā no 15:00 līdz 18:00

Uzraudzības departamenta direktors

Mēneša otrajā pirmdienā no 15:00 līdz 18:00

Vides resursu pārvaldības departamenta direktors

Mēneša otrajā pirmdienā no 15:00 līdz 18:00

Zemes dzīļu pārvaldības daļas vadītājs

Katru pirmdienu no 15:00 līdz 18:00

Atkritumu pārvaldības daļas vadītājs

Katru pirmdienu no 15:00 līdz 18:00

Daugavpils, Lielrīgas, Rēzeknes, Zemgales
reģionālo vides pārvalžu (turpmāk - RVP) direktori
(vai aizvietojot - RVP direktoru vietnieki)

Katru pirmdienu no 15:00 līdz 18:00
Kurzemes RVP direktore

Liepājas birojā - katru pirmdienu no 15:00 līdz 18:00
Ventspils birojā - katru otrdienu no 9:00 līdz 12:00

Vidzemes RVP direktors

Madonas birojā - katru pirmdienu no 15:00 līdz 18:00

Valmieras birojā – katru otrdienu no 9:00 līdz 12:00

RVP Atļauju daļu vadītāji

Katru pirmdienu no 15:00 līdz 18:00

RVP Kontroles daļu vadītāji

Katru pirmdienu no 15:00 līdz 18:00

Radiācijas drošības centra (trpmāk - RDC) direktors

Mēneša pirmajā pirmdienā no 15:00 līdz 18:00

Par konkrētu tikšanās laiku ar ģenerāldirektoru lūdzam iepriekš sazināties ar Dārtu Šešo pa tālr. 67084250 vai elektroniski - darta.seso@vvd.gov.lv

Par konkrētu tikšanās laiku ar Centrālās struktūrvienības vadītājiem vai RDC direktori lūdzam iepriekš sazināties ar Lietvedības daļu.

Par konkrētu tikšanās laiku ar RVP direktoriem un direktoru vietniekiem lūdzam iepriekš sazināties ar konkrētās Reģionālās vides pārvaldes biroja administratoru – RVP kontakinformācija.

Pēc visu ar COVID-19 saistītajiem piesardzības un drošības pasākumu atcelšanas bez iepriekšējā pieraksta konsultāciju būs iespējams saņemt RVP: katru pirmdienu no plkst.15.00 līdz 18.00 un katru piektdienu no plkst. 9.00 līdz 12.00.