Radiācijas līmeņa nepārtrauktu novērošanu Latvijā tiešsaistes (on-line) režīmā veic 20 stacionāras spektrometriskās monitoringa stacijas: Baldonē (2 stacijas), Balvos, Daugavpilī (2 stacijas), Demenē, Silenē, Medumos, Rūjienā, Jelgavā, Liepājā, Madonā, Rēzeknē, Rucavā, Salacgrīvā, Salaspilī, Talsos, Valmierā, Rīga un Ventspilī.

Stacionārās spektrometriskās monitoringa stacijas nodrošina apkārtējās vides (fona) gamma starojuma dozas jaudas un spektru mērījumus. Mērījumi tiek veikti ar 10 minūšu intervālu. Dati automātiski tiek apkopoti  un analizēti datu bāzē, nosakot gamma starojuma dozas jaudu, kuras mērvienība ir nSv/h (nanozīverti stundā). Informācija par gamma starojuma dozas jaudu regulāri tiek nosūtīta EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform) datu bāzei, kurā pieejama Eiropas valstu gamma monitoringa dati. Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties EURDEP publiskajā tīmekļa vietnes sadaļā Public EURDEP MAP.

Dati par gamma starojuma dozas jaudu Latvijas teritorijā pieejami tabulā “Dati par gamma starojuma dozas jaudu Latvijas teritorijā”.  

Šobrīd nav pieejami dati par gamma starojuma dozas jaudu no Medumu, Rucavas, Talsu un Rūjienas stacionārās spektrometriskās monitoringa stacijas un Rīga-Daugava ūdens radiācijas monitoringa stacijas sakarā ar staciju remontdarbiem.

Tabulas apzīmējumu paskaidrojums:

Tabulas 1. kolonna – radiācijas monitoringa stacijas nosaukumi. Ņemot vērā, ka Daugavpilī izvietotas divas spektrometriskās monitoringa stacijas, kolonnā norādīta arī staciju atrašanās vieta –  Ūdensvada ielā  (Udensvada street)  un Raiņa ielā  (Raina street). Rīgā ir viena stacionāra spektrometriskā monitoringa stacija Rūpniecības ielā (Rupniecibas street) un otra mobilā monitoringa stacija, kas atrodas Rūpniecības ielā, tabulā apzīmēta ar AP. Baldonē arī atrodas divas monitoringa stacijas, viena atrodas Baldonē, „Pārupes”, otra atrodas Radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons” teritorijā.

Ūdens radiācijas monitoringa stacijas atrodas Krāslavas pilsētā (1.kolonnā –  Krāslava)  un ūdens stacijas “Daugava” pirmā pacēluma sūkņu stacijas teritorijā Ķekavas novadā (1.kolonnā – Rīga – Daugava) un mēra gamma starojuma dozas jaudu Daugavas ūdenī.

Tabulas 2. kolonna –  kārtējās diennakts  dozas jaudas vidējā vērtība.

Tabulas 3. kolonna – kārtējās diennakts dozas jaudas maksimālā vērtība.

Tabulas 4. kolonna – iepriekšējās diennakts dozas jaudas vidējā vērtība.

Tabulas 5. kolonna –  iepriekšējās diennakts dozas jaudas maksimālā vērtība.

Tabulas 6. kolonna – pēdējā veiktā dozas jaudas mērījuma vērtība.

Tabulas 7. kolonna – vidējā dozas jaudas vērtība par pēdējām 10 diennaktīm.

Tabulas 8. kolonna –  dozas jaudas mērvienība – nSv/h.