Cena
Skatīt maksājumus

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Valsts vides dienests nodrošina sekojošus e-pakalpojumus speciāli šim nolūkam radītā informācijas sistēmā "Tulpe":

 • A un B kategorijas piesārņojošo darbību atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
 • C kategorijas piesārņojošo darbību reģistrs
 • Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
 • Tehnisko noteikumu izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
 • Licenču darbībām ar aukstuma aģentiem izsniegšana, grozījumu veikšana un anulēšana
 • Ūdens resursu lietošanas atļaujas iesniegumi
 • Melno un krāsaino metālu iesniegumi
 • Iesniegumi tādu produktu tirdzniecībai, kuru sastāvā ir paaugstināts organisko šķīdinātāju saturs
 • Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas iesniegums
 • Iesniegums atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijai
 • Iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam
 • Iesniegums dabas resursu lietošanas atļaujas saņemšana

Pieslēgties

Instrukcija darbam ar Informācijas sistēmu "Tulpe":

VVD e-pakalpojumus var izmantot eID un e-paraksta kartes turētāji kā arī lielāko banku klienti.
Atverot saiti https://epak.is.vvd.gov.lv , jūs tiksiet pārsūtīti uz latvija.lv portāla autorizāciju lapu. Tālāk izvēlieties sev piemērotāko autorizācijas veidu.

Ja izvēlēsieties eID vai e-parakstu, tad tiks piedāvāts ievadīt īso PIN kodu.
Ja šāda izvēle netiek piedāvāta, tad Jūs neesat pareizi instalējuši kartes lasītāju un/vai kartes lasītāja programmatūru. (Vērsieties pie šo karšu lietošanas instrukcijām vai lasiet eparaksts.lv).

Ja izvēlēsieties kādu no banku autorizācijām, tad nokļūsiet konkrētās bankas interneta bankas autorizēšanas lapā, kur veiciet autorizāciju.

IS "TULPE" var autorizēties tikai kā privātpersonas. Juridisko personu rīki nestrādā.

Pēc autorizācijas nokļūsiet atpakaļ VVD e-pakalpojumu lapā. Pirmo reizi ienākot šajā portālā, Jums tiks prasīti papildus dati, ko aizpildot būsiet pabeiguši reģistrācijas procesu kā fiziska persona.

Ja vēlaties pārstāvēt juridisku personu, tad sadaļā "Lietotāja profils" spiediet "Pievienot uzņēmumu", ko nospiežot tiks prasīts ievadīt uzņēmuma reģistrācijas numuru.

Pēc uzņēmuma reģistrācijas numura apstiprināšanas notiks automātiskā pārbaude, vai Jums ir šīs juridiskās personas paraksta tiesības.Veiksmīgas pārbaudes gadījumā Jums tiks pievienotas tiesības pārstāvēt šo organizāciju, ja nē - pieprasījums tiks noraidīts un parādīsiespaziņojums par sistēmas kļūdu (“Jūs neesat reģistrēts kā persona, kurai ir tiesības pārstāvēt norādīto uzņēmumu”).

UZMANĪBU. Lai Valsts un pašvaldību iestādes varētu strādāt sistēma "TULPE", ir nepieciešams nosūtīt pilnvaru uz e-pastu pasts@vvd.gov.lv par tiesībām pārstāvēt iestādi IS "TULPE", pilnvarā norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, telefonu un e-pasta adresi.

Ieteicamais pilnvaras paraugs:

 

Saņemt pakalpojumu