Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.04.2024.
  Projekta mērķis Pasākuma mērķis ir  veikt valsts mērījumus - gaisu piesārņojošo vielu emisiju testēšanu, lai novērtētu iekārtu darbības atbilstību emisiju robežvērtībām vai limitiem un nodrošinātu sekmīgu Latvijai noteikto emisijas samazināšanas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.04.2024.
  Projekta mērķi Veicināt sabiedrības un uzņēmumu informētību un izpratni par vides aizsardzības jautājumiem, normatīvo aktu ievērošanas nepieciešamību un nekustamo īpašumu apgrūtinājumiem, izmantojot daudzveidīgu pieeju. Projekta apraksts …
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.04.2024.
  Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Valsts vides dienesta (turpmāk - VVD) nodarbināto specifisko zināšanu padziļinātā apguvē un vispārējo prasmju attīstīšanā, lai veicinātu nepārtrauktu iestādes attīstību, kas balstās uz profesionāliem un uz rezultātu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.04.2024.
  Projekta mērķis ir nodrošināt Valsts vides dienestam (VVD) uzticēto starptautisko saistību atbildīgu izpildi, Latvijas interešu pārstāvniecību un sadarbību ar Eiropas valstīm radiācijas drošības, dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības jomās,…