Kontrole ar jonizējošā starojuma avotiem uz valsts robežas:

2017. gadā Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru ir izstrādājusi materiālu radiācijas drošībā tām personām, kas pārbauda radioaktivitāti metāllūžņu iepirkšanas vietās. Vadlīnijas ir izstrādātas ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu projekta “Zināšanu pilnveide radiācijas drošībā” (reģ.Nr. 1-08/72/2017) ietvaros