Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs 2021.gadā sagatavojis 22 jautājumus un atbildes par radiāciju (jonizējošo starojumu). Informāciju par nejonizējošo starojumu aicinām skatīt Veselības inspekcijas tīmekļvietnē https://www.vi.gov.lv/lv/nejonizejosie.

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs 2021.gadā sagatavojis informāciju par Latvijai tuvākajām atomelektrostacijām, tajā skaitā, Baltkrievijas (Astrovecas) atomelektrostaciju.

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs 2021.gadā sagatavojis informatīvu materiālu kopumu par drošības pasākumu zonām, kas tiek noteiktas ap atomelektrostacijām, un aizsardzības pasākumiem, kas ievērojami atomelektrostaciju avāriju gadījumā.

Valsts ieņēmumu dienests un Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs 2018.gadā izstrādājis informatīvu materiālu “Preču un transportlīdzekļu kontrole ar jonizējošā starojuma iekārtām uz Latvijas Republikas robežas” latviešu, angļu un krievu valodā.

 

Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru 2017.gadā izstrādājusi materiālu radiācijas drošībā tām personām, kas pārbauda radioaktivitāti metāllūžņu iepirkšanas vietās. Materiāls ir izstrādāts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta “Zināšanu pilnveide radiācijas drošībā” (reģ.Nr. 1-08/72/2017) ietvaros.

Materiālu par darba aizsardzības prasībām darbā ar jonizējošā starojuma avotiem 2012.gadā sagatavoja Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru.