Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra noteikumi Nr.65 Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi” nosaka darbu vadītājam un darbiniekiem nepieciešamās apmācības radiācijas drošībā.

Saskaņā ar noteikumu 31. punktu operators darbu vadītājam un darbiniekiem nodrošina apmācību radiācijas drošības jautājumos ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru saskaņotas kursu programmas ietvaros ne retāk kā reizi piecos gados.

Mācību kursi:

 1. Radiācijas drošība darbībām ar mazas jaudas starojumu ģenerējošām iekārtām (dozas jauda 1 metra attālumā no starojuma avota ir mazāka par 0,1 Sv/h)
 2. Radiācijas drošība darbībām ar vidējas jaudas starojumu ģenerējošām iekārtām (dozas jauda 1 metra attālumā no starojuma avota ir 0,1 - 10 Sv/h)
 3. Radiācijas drošība darbībām ar mazas radioaktivitātes avotiem
 4. Radiācijas drošība darbībām ar vidējas radioaktivitātes avotiem
 5. Radiācijas drošība darbībām ar vaļējām mazas radioaktivitātes vielām
 6. Radiācijas drošība darbībām ar vaļējām vidējas radioaktivitātes vielām
 7. Radiācijas drošība metāllūžņu radiometriskajai kontrolei

Aktuālā informācija: kursi notiek Jelgavas ielā 1, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņkalnā. Informācija par kursu norises vietu un laiku atrodas uz informatīva stenda 1. stāvā Jelgavas ielā 1 un informācijas centrā 2. stāvā, jo kursu telpas mēdz mainīties

Sīkāka informācija:     https://www.kf.lu.lv/studijas/talakizglitiba/radiacijas-drosibas-kursi/

Kontaktpersona: Dr.chem. Gunta Ķizāne, tālrunis 29274714, 25298574, e-pasts: gunta.kizane@lu.lv

Mācību kursi

 1. Kursi ārstiem "Radiācijas drošība medicīniskajā apstarošanā"
 2. Kursi zobārstiem "Radiācijas drošība zobārstniecībā"

Kursanti saņem sertifikātus ar pirmās pakāpes kredītpunktiem resertifikācijai

Sīkāka informācija: http://www.stradini.lv/lv/content/kursi, Rīgā, Pilsoņu ielā 13

Mācību kursi: Radiācijas drošība medicīnā. RSU Tālākizglītības fakultātes Kursu daļa piedāvā mācību programmas diplomētiem ārstiem. Mācību programmas ir saskaņā ar sertifikācijas un resertifikācijas prasībām, teorētiskās un praktiskās mācību programmas mazām grupām un individuālā apmācība.

Sīkāka informācija: Dzirciema iela 16, Rīgā, A-102.kab., Tālrunis 67409216, e-pasts: kursi@rsu.lv

Mācību kursi:

 1. Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums, strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem. Programma paredzēta radiogrāferiem un radiologa asistentiem.
 2. Tālākizglītības programma profesionālo prasmju pilnveidei radioloģijas drošībā un kvalitātes nodrošinājumā medicīniskajā apstarošanā darbam ar pārvietojamo operācijas zāles rtg- iekārtu (arka, C-arm). Programma paredzēta ārstiem traumatologiem un operāciju māsām.

Kursu norises vieta - Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala

Sīkāka informācija: http://www.psk.lu.lv/talakizglitiba

Mācību kursi: Radiācijas drošība un kvalitāte medicīnā. Kurss ir paredzēts speciālistiem, kas strādā ar jonizējošo starojumu medicīnā un domāts ārstniecības personām (ārsti, ārsta palīgi (feldšeri), medicīnas māsas), kā arī tehniskajam personālam (veselības aprūpes sistēmā nodarbinātie fiziķi, inženieri, tehniķi, laboranti). Kursa ilgums ir 32 stundas (3 dienas) vai 10 stundas (1 diena). Kursa dalībnieki saņem sertifikātu.

Sīkāka informācija: http://bini.rtu.lv/pecdiploma-apmaciba/, RTU BINI, Ezermalas iela 6 k, Rīga, LV-1006, Tālrunis/fakss: 67089383 vai 29152969

Mācību kursi: Radiācijas drošība rentgendiagnostikā. Pēcdiploma apmācības veterinārmedicīnas speciālistiem sertifikāta iegūšanai, kas praksē strādā ar rentgendiagnostikas aparātiem. Kursa dalībnieki saņem sertifikātu, resertifikācija paredzēta ik pēc 5 gadiem. Kursi tiks organizēti 1-2x gadā

Sīkāka informācija: https://vicinfo.lv/.