Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs informē operatorus par aktualitātēm radiācijas drošībā:

  1. Kopš 2021.gada iesniegumi un pārskati jāsniedz, izmantojot e-pakalpojumu;
  2. 2021.gada 1.februārī spēkā stājušies jauni noteikumi 2021.gada 28.janvāra noteikumi Nr.65 “Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi” (kas aizvieto Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumus Nr.752 Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem”);
  3. No 2022.gada 7.maija B kategorijas darbiniekiem ir izmaiņas obligāto veselības pārbaužu regularitātē – obligātā veselības pārbaude ir veicama reizi 3 gados (iepriekš bija reizi 2 gados) saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”;
  4. Ikgadējā semināra par radiācijas drošības aktualitātēm 2023 materiāli un videoieraksts pieejams: https://www.vvd.gov.lv/lv/seminaru-un-izdales-materiali ;

  5. Aicinām līdz 1. jūnijam piedalīties VVD RDC aptaujā par zināšanām un informācijas pieejamību darbā ar jonizējošā starojuma avotiem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rZPVon3wVUyHyBBsJta6CPRI4gK1M5RIgL5fTQYutE5UMzI2SFBaTTA1NldGMVY5NElIUDExMlVDUSQlQCN0PWcu