Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs informē operatorus par izmaiņām darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas kārtībā 2021.gadā:

  1. Iesniegumi un pārskati jāsniedz, izmantojot e-pakalpojumu
  2. 2021.gada 1.februārī spēkā stājušies jauni noteikumi 2021.gada 28.janvāra noteikumi Nr.65 “Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi” (kas aizvieto Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumus Nr.752 Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem”)
  3. Aktualizētas vadlīnijas Nr.7 un Nr.8 iesnieguma sagatavošanai
  4. 2021.gada 22.aprīlī norisinājās seminārs par jauno licencēšanas kārtību darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem plašāk