Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra inspektori pārbaužu laikā pie operatoriem pārliecinās par radiācijas drošības prasību ievērošanu objektā. Lai nodrošinātu vienotu pieeju pārbaužu veikšanā, tiek izmantoti iepriekš sagatavoti pārbaudāmie kritēriji (izskatāmie jautājumi). Ņemot vērā dažādu nozaru specifiku, izstrādāti pārbaudāmie kritēriji dažādām operatoru grupām. Šos kritērijus operatori var izmantot kā paškontroles rīkus, lai ikdienā sekotu līdzi radiācijas drošības prasību ievērošanai, kā arī lai sagatavotos Radiācijas drošības centra inspektoru pārbaudei. Vienlaikus norādām, ka, ņemot vērā operatoru veikto darbību un lietojamo jonizējošā starojuma avotu daudzveidību, pārbaudes laikā inspektori var uzdot papildu jautājumus, lai objektā uz vietas noskaidrotu atbilstību radiācijas drošības prasībām.

Pārbaudāmie kritēriji dažādām operatoru grupām:

 1. Operatoriem, kuri veic darbības ar zobārstniecības rentgeniekārtām (.doc)
 2. Operatoriem, kuri veic darbības ar medicīnas rentgendiagnostikas iekārtām (.doc)
 3. Operatoriem, kuri veic darbības ar lineārajiem paātrinātājiem medicīnā (.doc)
 4. Operatoriem, kuri veic darbības ar brahiterapijas iekārtu (.doc)
 5. Operatoriem, kuri veic darbības ar radioaktīvajām vielām diagnostiskajā kodolmedicīnā (.doc)
 6. Operatoriem, kuri veic darbības ar veterinārmedicīnā izmantojamām rentgeniekārtām (.doc)
 7. Operatoriem, kuri veic darbības ar rentgeniekārtām bagāžas un kravu kontrolē vai rūpniecībā (.doc)
 8. Operatoriem, kuri veic darbības ar slēgtajiem starojuma avotiem (.doc)
 9. Operatoriem, kuri veic mērījumus, tehniskās apkopes vai jonizējošā starojuma avotu tirdzniecību (.doc)
 10. Operatoriem, kuri veic radioaktīvo materiālu transportēšanu (.doc)
 11. Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas joma (.doc)
 12. Operatoriem, kuri veic radiofarmpreparātu ražošanu (.doc) Jauns!
 13. Operatoriem, kuri veic darbības ar radioaktīvajām vielām terapeitiskajā kodolmedicīnā (.doc) Jauns!

 

Informācija aktualizēta 2020. gada 18. decembrī.