Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra inspektori pārbaužu laikā pie operatoriem pārliecinās par radiācijas drošības prasību ievērošanu objektā. Lai nodrošinātu vienotu pieeju pārbaužu veikšanā, tiek izmantoti iepriekš sagatavoti pārbaudāmie kritēriji (izskatāmie jautājumi) (nemedicīniskās apstarošanas jomā aktualizēti 11.01.2022; medicīniskās apstarošanas jomā aktualizēti 10.01.2024). Ņemot vērā dažādu nozaru specifiku, izstrādāti pārbaudāmie kritēriji dažādām operatoru grupām. Šos kritērijus operatori var izmantot kā paškontroles rīkus, lai ikdienā sekotu līdzi radiācijas drošības prasību ievērošanai, kā arī lai sagatavotos Radiācijas drošības centra inspektoru pārbaudei. Vienlaikus norādām, ka, ņemot vērā operatoru veikto darbību un lietojamo jonizējošā starojuma avotu daudzveidību, pārbaudes laikā inspektori var uzdot papildu jautājumus, lai objektā uz vietas noskaidrotu atbilstību radiācijas drošības prasībām.

Pārbaudāmie kritēriji dažādām operatoru grupām: