Paplašinātā meklēšana

Ķīmisko parametru noteikšana virszemes ūdeņos un notekūdeņos

Piegādātājs / izpildītājs
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts 'BIOR'
Līgumsumma
11815
VVD 2021/3
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Dažādu analīžu veikšana Valsts vides dienesta vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts 'BIOR'
Līgumsumma
826
VVD 2021/1
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VVD 2020/22
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Aprīkojuma iegāde konferenču zālei Rūpniecības ielā 23, Rīgā

Piegādātājs / izpildītājs
'Certes.lv' SIA
VVD 2020/24
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvuzraudzība fasādes darbiem objektā Rūpniecības ielā 23, Rīgā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA Nord Industry
VVD 2020/14
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:

'Konsultē vispirms!” principa ieviešana autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu vides prasību kontrolē

Piegādātājs / izpildītājs
BiedrībaLatvijas riepu apsaimniekošanas asociācija
Līgumsumma
18600
VVD 2020/19
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VVD 2020/18
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
VVD 2020/17
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Pētījums ”Valsts vides dienesta vides inspekcijas klientu apmierinātības aptauja”

Piegādātājs / izpildītājs
'RAIT Custom Research Baltic' SIA
VVD 2020/16
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VVD 2020/15
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Valsts vides dienesta ēkas Liepājā, Jaunā ostmala 2A telpu un teritorijas uzkopšana

Piegādātājs / izpildītājs
'Sorbus serviss' SIA
Līgumsumma
21939.84
VVD 2020/13
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Vienotās vides informācijas sistēmas (VVIS) izmaiņu izstrādes un uzturēšanas pakalpojums

Piegādātājs / izpildītājs
'Proof IT' SIA
Līgumsumma
6987.6
VVD 2020/9
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VVD 2020/10
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VVD 2020/8
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VVD 2020/7
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Valsts vides dienesta komunikācijas standarta izstrāde

Piegādātājs / izpildītājs
'Deep White' SIA
Līgumsumma
24870
VVD 2020/6
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VVD 2020/5
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Valsts vides dienesta informācijas sistēmu pilnveidošana un vides pārvaldības sistēmu integrācija

Piegādātājs / izpildītājs
'CODEX' SIA (ex. 'DATAKOM Software' SIA)
Līgumsumma
38340.14
VVD 2020/3
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Virszemes un pazemes ūdens monitoringa pakalpojumu nodrošināšana

Piegādātājs / izpildītājs
'Geo Consultants' SIA
VVD/2020/02/CS
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VVD/2020/01/CS
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums