Paplašinātā meklēšana
VVD 2021/17
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VVD 2021/15
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VVD 2021/11
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VVD 2021/12
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VVD/2021/7
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
VVD 2021/13
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VVD 2021/6
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 08.06.2021.
Iesniegšanas datums

Rezerves daļu iegāde pazemes ūdens hidroģeoloģiskā monitoringa nodrošināšanai

Piegādātājs / izpildītājs
'Doma' SIA
Līgumsumma
17992.84
VVD/2021/9
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Fasādes vienkāršotā atjaunošana VVD pārvaldībā esošajām ēkām Dārzu ielā 2, Ventspilī

Piegādātājs / izpildītājs
'PRETPILS' SIA
Līgumsumma
194287.93
VVD 2021/2
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 14.05.2021.
Iesniegšanas datums
VVD/2021/4
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Ķīmisko parametru noteikšana virszemes ūdeņos un notekūdeņos

Piegādātājs / izpildītājs
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts 'BIOR'
Līgumsumma
11815
VVD 2021/3
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Dažādu analīžu veikšana Valsts vides dienesta vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts 'BIOR'
Līgumsumma
826
VVD 2021/1
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VVD 2020/22
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Aprīkojuma iegāde konferenču zālei Rūpniecības ielā 23, Rīgā

Piegādātājs / izpildītājs
'Certes.lv' SIA
VVD 2020/24
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Būvuzraudzība fasādes darbiem objektā Rūpniecības ielā 23, Rīgā

Piegādātājs / izpildītājs
SIA Nord Industry
VVD 2020/14
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:

'Konsultē vispirms!” principa ieviešana autotransportlīdzekļu remontdarbnīcu vides prasību kontrolē

Piegādātājs / izpildītājs
BiedrībaLatvijas riepu apsaimniekošanas asociācija
Līgumsumma
18600
VVD 2020/19
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VVD 2020/18
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
VVD 2020/17
Izbeigts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Pētījums ”Valsts vides dienesta vides inspekcijas klientu apmierinātības aptauja”

Piegādātājs / izpildītājs
'RAIT Custom Research Baltic' SIA
VVD 2020/16
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
VVD 2020/15
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Valsts vides dienesta ēkas Liepājā, Jaunā ostmala 2A telpu un teritorijas uzkopšana

Piegādātājs / izpildītājs
'Sorbus serviss' SIA
Līgumsumma
21939.84
VVD 2020/13
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums