Pašreiz Latvijā zvejas un makšķerēšanas uzraudzībā un kontrolē piedalās vairāk nekā 70 sabiedriskie vides inspektori. VVD SVI atestāciju organizē divas reizes gadā.