Pašreiz Latvijā zvejas un makšķerēšanas uzraudzībā un kontrolē piedalās 77 sabiedriskie vides inspektori. VVD SVI atestāciju organizē divas reizes gadā.

2021. gada jūnijā to nokārtoja 20 jaunie SVI, bet septembrī - vēl 4 jaunie SVI.