Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (VVD RDC) nodrošina kodolnegadījumu izziņošanas 24 stundu operatīvo gatavību, veic sakaru punkta funkcijas saskaņā ar Konvenciju par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu un ES ECURIE sistēmu.

VVD RDC nodrošina iespēju jebkurā diennakts stundā saņemt konsultācijas radiācijas drošības jautājumos un vajadzības gadījumos organizē VVD RDC operatīvās reaģēšanas vienības izsaukšanu.

VVD RDC viens no uzdevumiem ir nodrošināt nepārtrauktu sekošanu radiācijas drošībai valstī, kā arī ar to saistītiem notikumiem ārvalstīs. Ar to saistīti trīs galvenie darbības virzieni:

  • nepārtraukti nodrošināt iekšzemes un starptautiskā kontaktpunkta funkcijas;
  • uzturēt un sekot radiācijas monitoringa un agrās brīdināšanas sistēmai;
  • kontrolēt radioaktīvo kravu kustību valstī un uz ES ārējām robežām.

Kontaktinformācija:
Fiksētais - 67084306
Mobilais – 26565626
Elektroniskais pasts: rdc@vvd.gov.lv