Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (VVD RDC) nodrošina radiācijas avāriju izziņošanas 24 stundu operatīvo gatavību, kontrolē radioaktīvo kravu kustību valstī un uz ārējām robežām, uztur radiācijas monitoringa un agrās brīdināšanas sistēmu un veic sakaru punkta funkcijas saskaņā ar Konvenciju par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu gan valsts iekšienē, gan starptautiskā līmenī.

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra sagatavots informatīvs materiāls par rīcību atomelektrostacijas kodolavārijā:

Plašāks informatīvs materiāls par drošības pasākumu zonām ap atomelektrostacijām un aizsardzības pasākumiem atomelektrostacija kodolavārijas gadījumā:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sadarbībā ar Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centru sagatavotais informatīvais materiāls valsts dienestu, kritiskās infrastruktūras un pakalpojumu nodrošinātāju darbinieku rīcībai pārrobežu radioaktīvā piesārņojuma gadījumā: