Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (VVD RDC) nodrošina radiācijas avāriju izziņošanas 24 stundu operatīvo gatavību, kontrolē radioaktīvo kravu kustību valstī un uz ārējām robežām, uztur radiācijas monitoringa un agrās brīdināšanas sistēmu un veic sakaru punkta funkcijas saskaņā ar Konvenciju par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu gan valsts iekšienē, gan starptautiskā līmenī.

Kontaktinformācija:
Fiksētais - 67084306
Mobilais – 26565626
Elektroniskais pasts: rdc@vvd.gov.lv