Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.06.2022.
  Pasākuma (projekta) mērķi: Veicināt iedzīvotāju izpratni par radiācijas jautājumiem un dot iespēju bez maksas nodot drošai apsaimniekošanai vēsturiskos potenciāli radioaktīvos priekšmetus; Veicināt sabiedrības informētību vides pārkāpumu jomā; …
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.06.2022.
  Pasākuma (projekta) mērķis ir stiprināt Valsts vides dienesta (VVD) kā pilnvērtīga un augsti profesionāla partnera tēlu starptautiskā līmenī piesārņojuma ierobežošanas un radiācijas drošības jomā un aktīvi piedalīties starptautisko profesionālo…
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.06.2022.
  Pasākuma  (projekta) mērķis veikt papildu mērījumus gaisu piesārņojošo vielu emisiju valsts kontrolei, lai novērtētu piesārņojošo darbību atbilstību emisiju robežvērtībām vai limitiem un veicinātu sekmīgu Latvijai noteikto emisijas samazināšanas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.06.2022.
  Pasākuma (projekta) mērķis ir sniegt ieguldījumu Valsts vides dienesta (VVD) darbinieku specifisko zināšanu padziļinātā apguvē un vispārējo prasmju attīstīšanā, lai veicinātu nepārtrauktu iestādes attīstību, kas balstās uz profesionāliem un uz rezultātu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.06.2022.
  Pasākuma (projekta) mērķis ir noskaidrot klientu (operatoru) apmierinātības līmeni, vērtējot Valsts vides dienesta (VVD) 2021.gadā sniegto pakalpojumu kvalitāti un to atbilstību klientu vajadzībām. Pētījuma rezultāts sniegs informāciju par darbības jomām…
  Valsts vides dienests sadarbībā ar valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" īsteno projektu Nr. LV-CLIMATE-0006 “Piesārņoto vietu pārvaldības modeļa digitālā transformācija”, kas tiek līdzfinansēts no Norvēģijas finanšu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  03.03.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/164/2020 Īstenotājs Latvijas Iepakojuma asociācija Projekta mērķis Projekta mērķis ir paaugstināt valsts vides inspektoru kvalifikāciju iepakojuma kā dabas resursu nodokļa apliekamā objekta aprēķināšanā un kontroles…
  Statuss:
  Īstenošanā
  03.03.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/185/2020 Īstenotājs Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija Projekta mērķis ir novērst nesakritības, kas identificētas starp normatīvajos aktos definēto un reālo praksi būvniecības, it īpaši komerciālās,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.03.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/162/2020 Īstenotājs Daugavpils Universitāte Projekta mērķis Nodrošināt vides aizsardzības prasību izpildi attīstot kontrolējošo iestāžu profesionālās zināšanas un prasmes saskaņā ar Vides politikas pamatnostādnēm. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.03.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/42/2020 Īstenotājs Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” Projekta mērķis Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu potenciāli piesārņojošo ķīmisko vielu identifikācijas procedūru,…