Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  09.05.2024.
  Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) ir īstenojis Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētu projektu  Nr. 22-00-F03601-000002 “Zvejas kontroles kapacitātes stiprināšana” saskaņā ar plānoto darbību ieguldījumu Eiropas Komisijas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.04.2024.
  Projekta mērķis Pasākuma mērķis ir  veikt valsts mērījumus - gaisu piesārņojošo vielu emisiju testēšanu, lai novērtētu iekārtu darbības atbilstību emisiju robežvērtībām vai limitiem un nodrošinātu sekmīgu Latvijai noteikto emisijas samazināšanas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.04.2024.
  Projekta mērķi Veicināt sabiedrības un uzņēmumu informētību un izpratni par vides aizsardzības jautājumiem, normatīvo aktu ievērošanas nepieciešamību un nekustamo īpašumu apgrūtinājumiem, izmantojot daudzveidīgu pieeju. Projekta apraksts …
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.04.2024.
  Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Valsts vides dienesta (turpmāk - VVD) nodarbināto specifisko zināšanu padziļinātā apguvē un vispārējo prasmju attīstīšanā, lai veicinātu nepārtrauktu iestādes attīstību, kas balstās uz profesionāliem un uz rezultātu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.04.2024.
  Projekta mērķis ir nodrošināt Valsts vides dienestam (VVD) uzticēto starptautisko saistību atbildīgu izpildi, Latvijas interešu pārstāvniecību un sadarbību ar Eiropas valstīm radiācijas drošības, dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības jomās,…
  Statuss:
  Īstenošanā
  09.04.2024.
  VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU 2024. gada 5. februārī, Centrālā finanšu līguma aģentūra (turpmāk – CFLA) un VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” noslēdza līgumu par Eiropas Savienības  Eiropas Reģionālās attīstības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  18.03.2024.
  Projekta mērķis: Veikt VVD RDC kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanu un radiācijas avāriju pārvaldības, radiācijas drošības infrastruktūras un radioaktīvo atkritumu pārvaldības starpposma starptautisko novērtējumu. Projekta apraksts/aktivitātes…
  Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.3.1.i. “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” projekta “VVD APUS – Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.02.2024.
  LVAF reģ. Nr 1-08/76/2023  Īstenotājs: Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD)   Projekta mērķis - izstrādāt detalizētu novērtējamo parametru kopu un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.02.2024.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/102/2023  Īstenotājs: Biedrība “Mazās hidroenerģētikas asociācija” Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD)   Projekta mērķis ir veicināt mazo hidroelektrostaciju (turpmāk – HES)…