Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Īstenošanā
26.03.2021.
Aktuālā informācija (2021. gada 8. maijs) Valsts vides dienests (VVD) īstenojis Latvijā līdz šim apjomīgāko un tehnoloģiski vienu no sarežģītākajiem vides projektiem, attīrot no vēsturiskā piesārņojuma – bīstamajiem atkritumiem Inčukalna sērskābā…
Statuss:
Īstenošanā
15.07.2020.
Reģ. Nr. 1-08/50/2020 2020. gada 15. jūlijā ir uzsākta sadarbības projekta “Medicīniski radiodiagnostisko iekārtu aktualizēto tehnisko parametru ieviešanas novērtējums” (turpmāk – Projekts) īstenošana. Projektu īsteno Latvijas Medicīnas…
Statuss:
Īstenošanā
15.07.2020.
Pasākuma mērķis ir ieviest mūsdienīgus risinājumus efektīvai VVD cilvēkresursu plānošanai un attīstībai, stiprinot vides aizsardzības kontroli. Projekta reģistrācijas Nr. 1-08/22/2020 un Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes…
Statuss:
Īstenošanā
15.07.2020.
Pasākuma mērķis ir stiprināt VVD lomu harmonizētu vides prasību ieviešanā starptautiski. Projekta reģistrācijas Nr. 1-08/19/2020 un Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes piešķirtais finansējums 14 194,00 EUR.
Statuss:
Īstenošanā
15.07.2020.
Pasākuma mērķis ir nodrošināt VVD uzticēto starptautisko saistību atbildīgu izpildi vides, t.sk. radiācijas un ķīmijas jomā. Projekta reģistrācijas Nr. 1-08-13/2020 un Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes piešķirtais finansējums…
Statuss:
Īstenošanā
15.07.2020.
Pasākuma mērķis ir sniegt ieguldījumu VVD cilvēkkapitāla attīstībā, pilnveidojot mūsdienīgas kompetences iestādes profesionāļiem un veicinot efektīvu vides aizsardzības kontroli un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu ilgtermiņā. Projekta…
Statuss:
Noslēdzies
08.07.2020.
Ar 1. jūliju praksē ieviests Valsts vides dienesta pilnveidotais pakalpojums “Zvejas atļaujas (licences) izsniegšana rūpnieciskai zvejai iekšējos ūdeņos”   Lai nodrošinātu ātrāku, efektīvāku un klientiem ērtu pakalpojumu sniegšanu, Valsts…
Statuss:
Noslēdzies
12.06.2020.
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU 2018.gada 03.aprīlī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk- CFLA) un Valsts vides dienests (turpmāk- VVD) noslēdza vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/022 “Valsts vides…
Statuss:
Noslēdzies
18.05.2020.
Iepazīstas ar lietuviešu pieredzi vides prasību izvirzīšanā un kontrolē ostas termināļa un koģenerācijas stacijas darbībai Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) projekta „Atvedīsim labāko Eiropas pieredzi uz Latviju” ietvaros 2018.gada 17. un 18…
Statuss:
Noslēdzies
07.04.2020.
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēts projekts “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” Valsts vides dienests (VVD) piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotā Eiropas…