Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  14.09.2023.
  Identifikācijas Nr. #S024 TRUST ALUM Īstenošanas laiks: 01.08.2023. – 01.08.2025. Finanšu avots: INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027. gadam Programmas tematiskā prioritāte - 2.  Ūdens viedas sabiedrības (Water-smart…
  Statuss:
  Īstenošanā
  25.05.2023.
  Projekta mērķi: Veicināt sabiedrības un uzņēmumu informētību un izpratni par vides aizsardzības jautājumiem, normatīvo aktu ievērošanas nepieciešamību, izmantojot daudzveidīgu pieeju. Projekta apraksts Pasākuma ietvaros paredzēts nodrošināt…
  Statuss:
  Īstenošanā
  25.05.2023.
  Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Valsts vides dienesta (VVD) darbinieku specifisko zināšanu padziļinātā apguvē un vispārējo prasmju attīstīšanā, lai veicinātu nepārtrauktu iestādes attīstību, kas balstās uz profesionāliem un uz rezultātu orientētiem…
  Statuss:
  Īstenošanā
  25.05.2023.
  Projekta mērķis ir nodrošināt Valsts vides dienestam (VVD) uzticēto starptautisko saistību atbildīgu izpildi dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības jomā, stiprināt starptautisko sadarbību ārkārtējo situāciju pārvaldīšanas jomā, vienlaikus…
  Statuss:
  Īstenošanā
  28.03.2023.
  Valsts vides dienests (VVD) kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā vadošo partneri, un ar 20 citiem nozares sadarbības partneriem, 2022. gadā ir uzsācis Eiropas Savienības LIFE programmas līdzfinansēto integrēto…
  Statuss:
  Noslēdzies
  24.11.2022.
  Pasākuma (projekta) mērķis Nodrošināt VVD reaģēšanas spējas un gatavību avārijām, avāriju situācijām, kuru rezultātā notiek ķīmisko vielu emisijas ūdenī un gaisā, kā arī kontrolēt un veikt mērījumus novērtējot piesārņojošo darbību atbilstību…
  Statuss:
  Noslēdzies
  16.11.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/53/2022 Īstenotājs: Biedrība “Latvijas vides pārvaldības asociācija”. Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD).   Saskaņā ar VVD rīcībā esošo informāciju šobrīd Latvijā darbojas 7 lielās…
  Statuss:
  Īstenošanā
  16.11.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/60/2022 Īstenotājs: Biedrība “Baltijas metāllūžņu pārstrādātāju asociācija”. Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD).   Metāllūžņu un nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas nozare ir…
  Statuss:
  Noslēdzies
  16.11.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/51/2022 Īstenotājs: Biedrība “Latvijas vides pārvaldības asociācija”. Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD).   Vides politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam projektā minētais,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  16.11.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/73/2022  Īstenotājs: Biedrība “Dzīvo zaļāk!”. Sadarbības iestāde: Valsts vides dienests (turpmāk – VVD).   Latvijas atkritumu saimniecība savā ilgtspējīgā attīstībā ir uzsākusi ceļu, lai veidotos par…