Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija sadarbībā ar Valsts vides dienestu (VVD) izveidojusi instrumentu kopumu elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) ražotājiem https://e-atkritumi.lv/  - šeit vienkopus ērtā veidā pieejama visa informācija par EEI ražotāju atbildību šādu atkritumu apsaimniekošanā un vides prasībām.

https://e-atkritumi.lv/ pieejama arī:

Instrumentu kopums izstrādāts projekta “Valsts informācijas sistēmas Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs funkcionalitātes pilnveidošana” ietvaros, kas tika īstenots Latvijas vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 26.pantā noteiktajam –

(4) Elektrisko un elektronisko iekārtu izplatītājs, kas piegādā jaunas mājsaimniecības elektriskās vai elektroniskās iekārtas tieši to lietotājam, nodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanu, neprasot par to samaksu, ja attiecīgās elektriskās un elektroniskās iekārtas pieder pie līdzīga tipa elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un veikušas tādas pašas funkcijas kā piegādātās elektriskās un elektroniskās iekārtas.

(41) Mazumtirdzniecības veikalos, kuros ir vismaz 400 kvadrātmetru lielas elektrisko un elektronisko iekārtu tirdzniecības platības, vai tiešā to tuvumā elektrisko un elektronisko iekārtu izplatītājs nodrošina tādu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu no lietotājiem bez maksas, kurām neviens ārējais izmērs nepārsniedz 25 centimetrus, neprasot iegādāties tāda paša vai līdzīga veida elektrisko vai elektronisko iekārtu. Elektrisko un elektronisko iekārtu izplatītājs nodrošina savākto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši šā panta piektajai daļai.