Logo Zaļā izcilība

Gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība” mērķis ir veicināt vides aizsardzības prasību ievērošanu, motivēt pilnveidot vides pārvaldības sistēmas uzņēmējdarbības jomā, kā arī izcelt un popularizēt labo praksi pārejai uz aprites ekonomikas.