Valsts vides dienests kontrolē piesārņojošo vielu emisiju vidē, kā arī izdod un saskaņo atļaujas šajā jomā.