Statuss:
Noslēdzies
IAEA

Projekta mērķis: Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra (VVD RDC) kapacitātes stiprināšana un radiācijas drošības kultūras veicināšana medicīnā, pilnveidojot arī ārstniecības iestāžu personāla zināšanas.

Projekta apraksts:

  1. Nodrošināt radioterapijas audita (QUATRO – Quality Improvement Quality Assurance Team for Radiation Oncology) veikšanu ārstniecības iestādē;
  2. Pilnveidot zināšanas par radiācijas drošību medicīnā;
  3. Pilnveidot VVD RDC darbinieku zināšanas radiācijasdrošības jautājumos medicīnā un pilnveidot tehniskos resursus

Sadarbības iestāde – SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”.

Projekta rezultāti:

  1. Veikts radioterapijas audits vienā no lielākajam ārstniecības iestādēm – SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”. Īstenota audita sagatavošanās un audita rezultātu izvērtēšanas misija un informatīvs seminārs citām ārstniecības iestādēm par sagatavošanos un QUATRO audita norisi.
  2. VVD RDC darbinieki apmācīti radioaktīvo atkritumu un medicīnas jautājumos, organizējot pieredzes apmaiņas vizītes, , piedaloties divos starptautisko organizāciju pasākumos.
  3. Organizēti divi nacionālie apmācību kursi operatoriem par radiodiagnostiku un kodolmedicīnu, apmācot 90 dalībniekus, pilnveidojot ārstniecības iestāžu personāla kompetenci drošu izmeklējumu veikšanā un dozu samazinājumā pacientiem un personālam.
  4. Iegādātas radiācijas mēriekārtas VVD RDC funkciju nodrošināšanai. Iegādātas un nodotas īpašumā radiācijas mēriekārtas Veselības inspekcijai un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

Identifikācijas Nr.: LAT9015 (LAT2018001)

Īstenošanas joma:

09 - Governmental and regulatory infrastructure for radiation safety (40%)

29 - Dosimetry and medical physics (20%)

31 - Radiation protection in medical uses of ionizing radiation (40%)

Īstenošanas laiks: 01.01.2020.-01.02.2024.

Finanšu avots: SAEA un 5% nacionālais līdzmaksājums

Kopējais finansējums: Apstiprinātais projekta budžets – 77 307,00 EUR. Projekta noslēguma budžets – 72 360,51 EUR.

 

Publicitātes ziņas par projekta aktivitāšu īstenošanu: