tikšanās

Pagājušajā nedēļā, no 30.maija līdz 3.jūnijam, Latvijā darba vizītē uzturējās Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) Tehniskās sadarbības departamenta Eiropas nodaļas Eiropas 2.sekcijas Programmu vadības atbildīgā amatpersona Emina Alic un nacionālo projektu LAT6005 un LAT6006 Tehniskais oficieris Olivera Ciraj Bjelac. Viens no darba vizītes mērķiem bija tikties ar SAEA tehniskās sadarbības programmas* nacionālo projektu 2022.-2023.gada cikla kontaktpersonām, kā arī 2020.-2021.gada cikla nacionālo projektu kontaktpersonām, pārrunājot projekta aktivitāšu īstenošanu pirms projekta slēgšanas.

Vizītes laikā notika darba tikšanās ar pārstāvjiem no:

  • Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra (VVD RDC)
  • VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Sekundārā standarta dozimetrijas laboratorijas;
  • SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”;
  • Latvijas universitātes Ķīmijas fakultātes un Medicīnas fakultātes;
  • Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronotikas fakultātes;
  • Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (turpmāk - RAKUS) struktūrvienībām - “Latvijas Infektoloģijas centra” laboratorijas/ Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas un Latvijas Onkoloģijas centra Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas.

Vizītes laikā SAEA pārstāves iepazinās ar SAEA piegādātā ātro COVID19 analīzu veikšanas aprīkojuma pielietojumu RAKUS stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” laboratorijā un SAEA sniegtā atbalsta ietekmi kopējās COVID19 analīžu kapacitātes stiprināšanā, taisnās zarnas vēža staru terapijas kvalitātes uzlabošanu Liepājas reģionālā slimnīcā, Sekundārā Standarta Dozimetrijas Laboratorijas kalibrēšanas spēju paplašināšanu rentgenstarojuma mērījumiem, Latvijas Universitātes personāla apmācību un pieredzes apmaiņu dažādās jomās, sniedzot atbalstu apmācību programmu pārskatīšanai un dažāda veida aprīkojuma iegādei apmācību proseca nodrošināšanai, VVD RDC un citu atbildīgo institūciju kapacitātes stiprināšanu radioaktīvo atkritumu pārvaldības jautājumos un gatavību radiācijas avāriju situācijām.

*VVD RDC ir Valsts vides dienesta struktūrvienība, kura saskaņā ar likumu „Par radiācijas drošību un kodoldrošību” veic uzraudzību un kontroli radiācijas drošībā un koordinē tehniskās palīdzības programmas radiācijas drošības jomā.

tikšanās_RDC_1
tikšanās_RDC