Par konstatētajiem vides pārkāpumiem aicinām ziņot, izmantojot vienu no šiem kanāliem:

  • situācijās, kad nepieciešama nekavējoša rīcība, aicinām zvanīt uz VVD vienotā zvanu centra tālruni 26338800 (24/7)
  • citos gadījumos aicinām ziņot, izmantojot mobilo aplikāciju Vides SOS vai rakstot uz e-pastu videssos@vvd.gov.lv  

2020. gadā Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar biedrību “Vides fakti” uzsāka mobilās lietotnes Vides SOS pilnveidošanu. Kopš gada sākuma notiek darbs pie pakāpeniskas izstrādāto risinājumu testēšanas un pēc tam uzstādīšanas. Šis darbs norisināsies līdz 2021. gada beigām.

Uzlabojumu uzstādīšanas laikā iespējami īslaicīgi traucējumi lietotnes darbībā. Tāpēc aicinām iedzīvotājus šādos gadījumos būt saprotošiem un ziņot par konstatētajiem vides pārkāpumiem, izmantojot citus informācijas sniegšanas kanālus.

Visi saņemtie ziņojumi, līdzīgi kā tie, kas iesniegti lietotnē Vides SOS, tiks piereģistrēti, izskatīti un atbilstoši kompetencei nodoti rīcībai vides inspektoriem vai gadījumos, kad konstatēta vides piegružošana, informācija rīcībai tiks nodota zemes īpašniekiem un pašvaldībām.