Gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība” laureāti 2015 - 2023

Atzīmējot Pasaules vides dienu Latvijā, 6. jūnijā, svinīgā balvu pasniegšanas ceremonijā Valsts vides dienests (VVD) sveica “Zaļā izcilība 2023” balvas laureātus. Par vides izcilniekiem tika atzīti uzņēmumi, kuri aktīvi rīkojas, lai mazinātu savas darbības ietekmi uz vidi.

Šajā gadā balva pasniegta jau astoto reizi, kopš 2015. gada par izciliem sasniegumiem vides aizsardzībā apbalvoti jau vairāk nekā 100 uzņēmumi un sadarbības partneri, šogad tiem pievienojušies vēl astoņi laureāti, kuri izcēlušies ar spēju visaugstākajā līmenī ievērot vides prasības un pēc savas iniciatīvas izlēmīgi rīkojušies, lai samazinātu savas darbības ietekmi uz vidi, kā arī devuši nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā un vides apziņas celšanā.

Gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2023” laureāti:

 • AS “PET BALTIJA” - nominācijā “Zaļā izcilība atkritumu apsaimniekošanā” par ieguldījumu aprites ekonomikas īstenošanā;

Uzņēmums, kurā sākas plastmasas pudeļu pārdzimšanas process jaunos produktos. Ar modernām un videi draudzīgām iekārtām PET BALTIJA ir viens no lielākajiem PET pudeļu, tostarp Latvijas depozīta iepakojuma, pārstrādes uzņēmumiem Ziemeļeiropā un ieņem nozīmīgu lomu ciklā, kur atkritumi, stingri ievērojot vides prasības, pārtop resursos. Arī ražošanas procesā radušos atkritumus uzņēmums pārstrādā blakusproduktos vai nodod citiem atkritumu pārstrādātājiem, cenšoties pēc iespējas mazināt noglabājamo atkritumu daudzumu.

 • SIA "CEWOOD" - nominācijā “Zaļā izcilība apstrādes rūpniecībā” par ieguldījumu aprites ekonomikas ieviešanā;

Vienīgais koka ēveļskaidas plātņu ražotājs Baltijā - Latvijā auguši koki, kas iegūti dabai saudzīgā veidā pārtop vērtīgos produktos, vienlaikus plākšņu ražošanas procesā radušies atgriezumi no gatavo plākšņu apstrādes tiek atkārtoti izmantoti ražošanā, sasmalcinot un attiecīgajās proporcijās pievienojot izejmateriāliem. Uzņēmums ir paraugs kā nepārtraukti pilnveidoties, lai samazinātu savu ietekmi uz vidi un ieviest aprites ekonomiku dzīvē.

 • SIA “Laflora” - nominācijā “Zaļā izcilības balva ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē” par ilgtspējīgu pieeju izmantotās zemes rekultivācijā;

Viens no lielākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kas lielu uzmanību pievērš ilgtspējas jautājumiem. Uzņēmums Zaļās izcilības balvu ieguvis par spēju ne vien izmantot dabas resursus, bet ieviest dažādus inovatīvus izstrādāto atradņu rekultivācijas veidus, kā, piemēram, – apmežošana, brūkleņu, dzērveņu un lielogu melleņu audzēšana, kā arī rododendru, viršu un vaivariņu audzēšana. Šobrīd rekultivācija veikta 200 ha izmatotās zemes platībā. Laflora plāno panākt klimata neitralitāti jau 2030. gadā, veicot virkni vērienīgu projektu, tajā skaitā vēja un saules parku izbūvi kūdras purva teritorijā.

 • SIA “Aizkraukles ūdens” - nominācijā “Zaļā izcilība ūdenssaimniecības jomā” par inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu notekūdeņu sistēmu uzraudzībā;

Uzņēmums nodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanas procesu. Domājot par to, lai neattīrīti notekūdeņi nenonāktu vidē, kanalizācijas tīklu uzraudzībai ieviesta cauruļvadu video izpēte, kas identificē bojājumus un ļauj laicīgi plānot bojātu cauruļvadu posmu pārbūvi. Ir sakārtota atbilstoša dūņu apsaimniekošana. Liekās dūņas tiek atūdeņotas un novietotas glabāšanai dūņu laukos. Pēc gada uzglabāšanas dūņām tiek veiktas analīzes, sagatavotas kvalitātes apliecības un nodotas lauksaimniecības zemju ielabošanai. Uzņēmums ir atvērts sadarbībai ar vides inspektoriem.

 • SIA “Ulbroka” - nominācijā “Zaļā izcilība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē (starp A, B kategorijas piesārņojošās darbības veicējiem)” par efektīvu gaisa kvalitātes nodrošināšanu cūkkopības nozarē;

Ulbrokā, blīvi apdzīvotā teritorijā, atrodas viens no lielākajiem cūkaudzēšanas kompleksiem valstī, audzētavā atrodas vairāk kā 13 000 cūku. Pateicoties trīspakāpju gaisa attīrīšanas sistēmai, uzņēmums nodrošina to, ka netiek radītas nelabvēlīgās smaku ietekmes un neērtības apkārtnes iedzīvotājiem. Uzņēmums pastāvīgi augstā līmenī nodrošina vides aizsardzību prasību izpildi un uzstāda augstus profesionālās darbības standartus savā jomā.

 • SIA "Adams farm" - nominācijā “Zaļā izcilība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē (starp C kategorijas piesārņojošās darbības veicējiem)” par bioloģiskās lauksaimniecības principu īstenošanu lopkopības nozarē visaugstākajā līmenī, ievērojot vides aizsardzības prasības;

Uzņēmums īsteno aprites ekonomiku lauksaimniecībā, iegūtos kūtsmēslus kā mēslojumu iestrādājot augsnē, tādējādi samazinot vai pilnībā izslēdzot minerālmēslu izmantošanu. Teritorijā ir ierīkotas bioloģiskās ūdens attīrīšanas iekārtas lietus un sadzīves notekūdeņiem, kas attīra ienākošos notekūdeņus. Uzņēmums skrupulozi ievēro vides aizsardzības prasības.

 • Zemnieku saimniecība “Vaicuļevas” - veicināšanas apbalvojums nominācijā “Zaļā izcilība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē” par priekšzīmīgu lauksaimniecisko darbību un aktīvu sadarbību ar Valsts vides dienestu.

Uzņēmums regulāri veic dažādus modernizācijas pasākumus, kas vērsti uz vides kvalitātes uzlabošanu, atzīts par paraugu Latgales reģiona zemniekiem un izceļas ar rūpīgi koptu un sakārtotu ražošanas teritoriju, vienlaikus nodrošinot atbilstošu atkritumu un ķīmisko vielu uzglabāšanu.

 • SIA “Rīgas meži” - nominācijā “Zaļā izcilības balva par sadarbību” par veiksmīgu sociālās kampaņas #TīriRīgasMeži #VidesSOS īstenošanu;

Rīgas meži veic izglītojošus, informējošus un uz sabiedrības iesaisti vērstus pasākumus, ar aizrautību vēršot sabiedrības uzmanību uz aktuālo vides un mežu piegružošanas problemātiku. Tajā skaitā pērn,sadarbībā ar VVD, īstenoja vērienīgu kampaņu #TīriRīgasMeži #VidesSOS. Kampaņas laikā iedzīvotāji tika aicināti ne vien nepiesārņot mežu un šādas darbības aktīvi nosodīt, bet arī par mežā atrastiem atkritumiem ziņot lietotnē VidesSOS.

 • SIA “All Media Latvia” - nominācijā “Zaļā izcilības balva par sadarbību” par aktīvu sabiedrības izglītošanu vides aizsardzībai aktuālos jautājumos;

Kanāla TV3 raidījumi - TV3 ziņas, Bez Tabu un Degpunktā, regulāri un aktīvi veido ziņu sižetus par aktuālajiem vides aizsardzības jaunumiem un jautājumiem, mācot sabiedrību atpazīt vides pārkāpumus un aktīvi rīkoties, ja tādi tiek pamanīti. Ziņas par vides pārkāpumiem vienlaikus izglīto un veido sabiedrības izpratni par sakārtotas vides nepieciešamību un saudzīgu attieksmi pret dabu.

Jau kopš 1972. gada ik gadu 5. jūnijā tiek atzīmēta Pasaules vides diena. ANO iedibināja šo tradīciju, lai veicinātu izpratni par vides jautājumiem pasaules mērogā. Savukārt VVD kopš 2015. gada ir iedibinājis gada balvu vides aizsardzībā “Zaļā izcilība”, godinot uzņēmumus, kuriem tuva vides aizsardzība, un sadarbības partnerus, kuriem rūp Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja.

Video par 2023. gada Zaļās izcilības balvas laureātiem un saņemtajiem apbalvojumiem skatāmi Valsts vides dienesta YouTube kanālā.

Atzīmējot vides svētkus Latvijā,  3. jūnijā, svinīgā balvu pasniegšanas ceremonijā Valsts vides dienests (VVD)  sveica “Zaļā izcilība 2022” balvas laureātus. Par vides izcilniekiem tika atzīti uzņēmumi, kuri aktīvi rīkojas, lai mazinātu savas darbības ietekmi uz vidi. Tāpat balvu pasniegšanas ceremonijā tika godināti Depozīta sistēmas dalībnieki – tirgotāji, kuri īpaši rūpējušies par veiksmīgu startu sistēmas ieviešanā Latvijā.

Šajā gadā balva pasniegta jau septīto reizi, kopš 2015. gada par izciliem sasniegumiem vides aizsardzībā apbalvoti jau vairāk nekā 100 uzņēmumi un šogad tiem pievienojušies vēl deviņi laureāti, kuri izcēlušies ar spēju visaugstākajā līmenī ievērot vides prasības un pēc savas iniciatīvas izlēmīgi rīkojušies, lai samazinātu savas darbības ietekmi uz vidi.

Gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2022” laureāti:

SIA “Ceram Optec" - nominācijā “Zaļā izcilības balva apstrādes rūpniecībā”;

SIA “CrossChem” - nominācijā “Zaļā izcilības balva ķīmiskajā rūpniecībā”;

AS “Valmieras Enerģija” nominācijā - “Zaļā izcilības balva enerģētikā”;

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” nominācijā - “Zaļā izcilības balva autotransporta remontdarbnīcām”;

LPKS “LATRAPS” nominācijā - “Zaļā izcilības balva lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē”;

SIA “Liepājas ūdens” nominācijā - “Zaļā izcilības balva ūdenssaimniecības jomā”;

SIA “BalviFlora” nominācijā - “Zaļā izcilības balva ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē”;

Valsts asinsdonoru centrs nominācijā - “Zaļā izcilības balva radiācijas drošībā”;

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Sevišķi smagu un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļa nominācijā - “Zaļā izcilības balva par sadarbību”.

Šis gads Latvijas vēsturē tiks iezīmēts, kā gads ar kuru Latvijā darbību uzsāka depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Nozīmīgs solis pretī sakārtotai videi mums apkārt. Viens no šīs sistēmas ieviešanas stūrakmeņiem ir bijuši tirgotāji, kuri izrādījuši atsaucību un izpratni par depozīta sistēmas nozīmi. VVD atzinīgi novērtējis SIA “ARTAVS”, SIA “Beātus” un  mazumtirdzniecības pārtikas veikalu ķēdes  “CITRO” sasniegto depozīta sistēmas ieviešanas procesā.

Atzīmējot Pasaules vides dienu, 2021. gada 4. jūnija, Valsts vides dienests (VVD) svinīgā ceremonijā godināja izcilākos uzņēmumus Latvijā un sadarbības partneri, pasniedzot gada balvu vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021”.

Gada balvu “Zaļā izcilība 2021” saņēma sadarbības partneris – Latvijas Republikas Prokuratūras Daudznozaru specializēto prokuratūru un 7 uzņēmumi no visas Latvijas. Gada balvas vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2021” laureāti:

 • SIA “Fortum Jelgava” – nominācijā “Zaļā izcilības balva enerģētikā”;
 • Rēzeknes SEZ SIA "VEREMS" – nominācijā “Zaļā izcilības balva lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē”;
 • SIA “TALCE” – nominācijā “Zaļā izcilības balva ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē”;
 • AS “Cēsu alus” – nominācijā “Zaļā izcilības balva pārtikas rūpniecībā” – AS “Cēsu alus”;
 • SIA “Bolderāja Serviss” – nominācijā “Zaļā izcilības balva apstrādes rūpniecībā”;
 • Ventspils pašvaldības SIA “ŪDEKA” – nominācijā “Zaļā izcilības balva ūdenssaimniecības jomā”;
 • SIA “SCHWENK Latvija” – nominācijā “Zaļā izcilības balva atkritumu apsaimniekošanā un sanācijā”;
 • Latvijas Republikas Prokuratūras Daudznozaru specializētā prokuratūra – nominācijā “Zaļā izcilības balva par sadarbību”.

Savukārt, veicināšanas balvu nominācijā “Zaļā izcilības balva atkritumu apsaimniekošanā un sanācijā” saņēma SIA “Getliņi EKO”.

2019. gada 5. decembrī notika svinīgā “Zaļās izcilības balvas” pasniegšana. Tajā VVD apbalvojumu “Zaļās izcilības balva 2019” saņēma 19 uzņēmumi un pašvaldības, bet 3 uzņēmumam tika pasniegta veicināšanas balva.

 • A kategorijas piesārņojošās darbības operatori

SIA “Liepājas RAS”

 • B kategorijas piesārņojošās darbības operatori

SIA “East Metal” (Dobeles nodaļa)

AS “Conexus Baltic Grid”

SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”

AS “Dobeles dzirnavnieks”

SIA “Skonto Plan Ltd”

SIA “Madonas Siltums”

SIA “CIRCLE K Terminal Latvia” naftas produktu terminālis

 • C kategorijas piesārņojošās darbības operatori

SIA “Rēzeknes Satiksme”

SIA “Juro kautuve”

SIA “Dobeles enerģija”

ZS ‘Cīrulīši”

 • Atkritumu apsaimniekotāji, komersanti, kuriem izsniegtas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

 • Pašvaldības

Aizkraukles novada pašvaldība

Krustpils novada pašvaldība

Kuldīgas novada pašvaldība

 

 • Veicināšanas balva

SIA “East Metal” (Daugavpils nodaļa)

SIA “Trelleborg Wheel Systems”

SIA “MAGISTR”

2018. gada 6. decembrī Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī notika svinīgā “Zaļās izcilības balvas” pasniegšanas ceremonija. Tajā VVD apbalvojumu “Zaļās izcilības balva” saņēma 17 uzņēmumi un pašvaldības, bet 1 uzņēmumam tika pasniegta veicināšanas balva.

 • A kategorijas piesārņojošās darbības operatori

SIA “PF Vecauce”

 • B kategorijas piesārņojošās darbības operatori

AS “Cesvaines piens” 

SIA “Vinda” 

SIA “Daile Agro” 

AS “Madara Cosmetics” 

SIA “Axon Cable” 

SIA “Brabantia Latvia” 

SIA “Jensen Metal” 

SIA “LEAX Rēzekne” 

SIA “Neste Latvija” (naftas produktu terminālis Laivinieku ielā 5, Rīgā)

 • C kategorijas piesārņojošās darbības operatori

Zemniekus saimniecība “Lūsēni”

SIA “Lestene” 

SIA “Pils rajona namu pārvalde” 

Zemnieku saimniecība “Stārķi” (Daugavpils novada Sventes pagasts)

 • Pašvaldības

Valmieras pilsētas pašvaldība 

Rucavas novada pašvaldība

Alūksnes novada pašvaldība 

 

 • Veicināšanas balva

Zemnieku saimniecība “Stārķi” ( Viļakas novada Susāju pagasts)

2017. gada 6. decembrī Nacionālajā botāniskajā dārzā notika svinīgā “Zaļās izcilības balvas” pasniegšanas ceremonija, kurā godināja 11 uzņēmumus un pašvaldības, bet 5 uzņēmumiem tika pasniegtas veicināšanas balvas “Izaicinājums ceļā uz “Zaļās izcilības balvu””.

 • A kategorijas piesārņojošās darbības operatori

SIA “Liepājas enerģija”

AS “ Rēzeknes siltumtīkli” 

 • B kategorijas piesārņojošās darbības operatori

AS “Ventspils tirdzniecības osta”

SIA “Zieglera mašīnbūve” 

SIA “East Metal” 

SIA “Neste Oil Latvia” (degvielas uzpildes stacija Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 146) 

 • C kategorijas piesārņojošās darbības operatori

SIA “IMA SIGNĀLS” 

Zemnieku saimniecība “Siveci 1” 

 • Uzņēmumi, kas strādā ar jonizējošā starojuma avotu

SIA “Cemex” 

 • Pašvaldības

Cesvaines novada pašvaldība 

Līvānu novada dome 

 • Veicināšanas balva “Izaicinājums ceļā uz “ Zaļās izcilības balvu”

Zemnieku saimniecība “Vilciņi 1”

AS “Agrofirma Tērvete”

AS “Tērvetes AL”

SIA “Rojas DzKU”

SIA “Jelgavas ūdens”

“Zaļās izcilības balvas” 2016. gada 7. decembrī tika pasniegtas 22 uzņēmumiem un pašvaldībām par visaugstākajā līmenī ievērotām vides normatīvo aktu prasībām, kā arī pašiniciatīvu, ikdienā veicot savas darbības ietekmes uz vidi samazināšanu.

 • A kategorijas piesārņojošās darbības operatori

AS “Lode” (Ānes ražotne) 

 • B kategorijas piesārņojošās darbības operatori

LSEZ SIA “Trelleborg Vheel Systems Liepaja”

SIA “Talce”

SIA “Zvejnieku saimniecība IRBE” 

SIA “BIOENINVEST” 

SIA “Viļānu namsaimnieks” 

SIA “AKG THERMOTECHNIK LETTLAND” 

SIA “Ceram Ptec”

 • C kategorijas piesārņojošās darbības operatori

Zemnieku saimniecība “Kotiņi” 

SIA “Kuldīgas siltumtīkli” 

Zemnieku saimniecība “Kalna Dambrāni” 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

 • Atkritumu apsaimniekotāji ((komersanti, kuriem ir izsniegtas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, un kuri nav A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību operatori)

SIA “HERLIG” 

SIA “Zemgales EKO” 

“Dova” 

 • Pašvaldības

Pļaviņu novada dome 

Viļānu novada pašvaldība 

Jelgavas pilsētas dome 

Daugavpils pilsētas pašvaldība 

 • Uzņēmumi, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” 

AS “Latvijas Gāze” 

SIA “Baltic Scientific Instruments” 

“Zaļās izcilības balvas” 2015. gada 9. decembrī pasniegtas 20 dažādu nozaru uzņēmumiem, par visaugstākajā līmenī ievērotām vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī pašiniciatīvu, ikdienā veicot savas darbības ietekmes uz vidi mazināšanu.

 • 11 punktus saņēma septiņi “Zaļās izcilības balvas” laureāti:

SIA “Baltimar VT”

SIA “Daugavpils ūdens”

SIA “EuroMaint Rail”

SIA “HGF Rīga”

SIA “Neste Latvija” (par divu automātisko degvielas uzpildes staciju darbību Ventspilī)

RSEZ AS “Rēzeknes dzirnavnieks”

AS “Rīgas siltums” (par visu 10 siltumcentrāļu un katlumāju darbību)

 • 12 punkti tika piešķirti astoņiem “Zaļās izcilības balvas” ieguvējiem:

SIA “Avoti SWF”

SIA “Intergaz”

AS “Latvenergo” (par Tec – 1 un Tec – 2 darbību)

SIA “RUBATE METAL”

SIA “Ulbroka”

AS “Latvijas Finieris” meitas uzņēmums RSEZ SIA “VEREMS”

SIA “Vika Wood”

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Ventspilī

 • 13 punktus saņēma četri uzņēmumi:

SIA “AGA”

SIA “Cemex”

AS “Latvijas Gāze” Inčukalna pazemes gāzes krātuve

AS “Valmieras stikla šķiedra”

 • Savukārt maksimālo iespējamo novērtējumu, 14 punktus saņēma SIA “ZAAO”