Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs veic valsts uzraudzību un kontroli radiācijas drošības un kodoldrošības jomā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši savai kompetencei.