Statuss:
Īstenošanā

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 2.1.3.1.i. “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” projekta “VVD APUS – Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu” īstenošana

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms jeb Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility) ir Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021. – 2027. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības daudzgadu budžetam. Programmas mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

VVD APUS projekta mērķis ir papildināt esošās APUS tvērumu, veidojot tādu risinājumu, kas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem un komersantiem sniegs atbalstu atkritumu aprites datu uzskaitē un ziņošanā, kā arī atbalstīs VVD atkritumu aprites kontroles procesu, uzlabojot iestādes darbības efektivitāti, un ļaus optimizēti sniegt informāciju citām valsts un pašvaldību iestādēm. Projekta rezultātā būtiski uzlabosies valsts atkritumu aprites datu kvalitāte un caurskatāmība, kā arī to pieejamība valsts un pašvaldību iestādēm lēmumu pieņemšanai attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas politikas veidošanu un politikas rezultātu novērtēšanai.

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.–2028. gadam noteiktos atkritumu pārstrādes un reģenerācijas mērķis, būtiski ir veikt atkritumu kvalitatīvu uzskaiti, plūsmu analīzi un izsekošanu. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā iekļauts 1.3. pasākums "Atkritumu uzskaites un ziņošanas procesu pilnveidošana un digitālo risinājumu ieviešana labākai atkritumu apsaimniekošanas jomas un materiālu plūsmas pārvaldībai", kurā paredzēts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) un VVD īstenos 1.3.7. uzdevumu "Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas (APUS) būtiska transformēšana par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu".

 

Projekta Nr.: 2.1.3.1.i.0/1/23/I/VARAM/005

Nozares ministrija: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekta finansējuma saņēmējs: Valsts vides dienests

Jaunā VVD APUS pārzinis: Valsts vides dienests

Projekta sākums: 2023. gada 22. novembris

Projekta īstenošanas termiņš: 2026. gada 31. maijs

Projekta budžets: 2 116 272 EUR

AF plāna finansējums: 1 800 000 EUR

Valsts budžeta finansējums: 316 272 EUR

Projekta normatīvais ietvars: Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija rīkojums Nr. 343 Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "VVD APUS – Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu" pases apstiprināšanu.