Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.03.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/164/2020 Īstenotājs Latvijas Iepakojuma asociācija Projekta mērķis Projekta mērķis ir paaugstināt valsts vides inspektoru kvalifikāciju iepakojuma kā dabas resursu nodokļa apliekamā objekta aprēķināšanā un kontroles…
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.03.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/185/2020 Īstenotājs Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija Projekta mērķis ir novērst nesakritības, kas identificētas starp normatīvajos aktos definēto un reālo praksi būvniecības, it īpaši komerciālās,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.03.2022.
  LVAF reģ. Nr. 1-08/162/2020 Īstenotājs Daugavpils Universitāte Projekta mērķis Nodrošināt vides aizsardzības prasību izpildi attīstot kontrolējošo iestāžu profesionālās zināšanas un prasmes saskaņā ar Vides politikas pamatnostādnēm. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.12.2021.
  Projekta mērķis ir identificēt ārējos vides normatīvos aktus, kuros pienākums operatoram iesniegt datus, pārskatus, ziņojumus un atskaites piesārņojuma jomā dublējas, kā arī identificēt operatora sniegtās informācijas lietderību vides aizsardzības lēmuma…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.12.2021.
  Projekta mērķis ir programmatūras izstrādes iepirkuma tehniskās specifikācijas un rekomendāciju piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem un pretendenta atlases nosacījumiem atbilstoši izstrādātajai tehniskajai specifikācijai sagatavošana Atkritumu pārvadājumu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.12.2021.
  Pasākuma mērķis ir novērtēt radioloģisko situāciju Latvijā ievestajam koksnes kurināmajam un veikt gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām paraugu testēšanu, lai novērtētu sadedzināšanas iekārtu darbības atbilstību emisiju…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.12.2021.
  Pasākuma mērķis ir īstenot visaptverošu izglītojošu kampaņu - izglītojot gan uzņēmumus, kas veic piesārņojošas darbības (vadlīnijas, video pamācības, reģionālie semināri), gan iedzīvotājus. Plašākas sabiedrības izglītošana, attīstot iedzīvotāju spēju…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.12.2021.
  Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu VVD darbinieku specifisko zināšanu apgūšanā un prasmju attīstīšanā, lai veicinātu nepārtrauktu iestādes attīstību, kas balstās uz profesionāliem un uz rezultātu orientētiem darbiniekiem. Projekta uzdevumi 1…