Saskaņā ar 2020. gada 2. septembra, Ministru kabineta noteikumu Nr.552 “Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība” 14.punktu, veicot zivju resursu aizsardzību un uzraudzību patstāvīgi vai kopā ar citām Zvejniecības likuma 18. pantā minēto institūciju amatpersonām, sabiedriskais vides inspektors pirms pārbaudes uzsākšanas elektroniski informē savu uzraugošo dienesta struktūrvienību pa šādu e-pasta adresi:

Uzraugošā struktūrvienība

e-pasts

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

andris.zebauers@vvd.gov.lv

Vidzemes reģionālā vides pārvalde

toms.arnavs@vvd.gov.lv

Latgales reģionālā vides pārvalde

ivars.ruzans@vvd.gov.lv

Zemgales reģionālā vides pārvalde

jurijs.skribans@vvd.gov.lv

Kurzemes reģionālā vides pārvalde

ruslans.peculis@vvd.gov.lv

Zvejas kontroles departaments raivo.viksne@vvd.gov.lv