Radioaktīvus avotus vai priekšmetus, kuriem pievienoti radioaktīvi materiāli ar mērķi uzlabot to īpašības, iedzīvotāji var atpazīt, ja uz šiem priekšmetiem ir radiācijas brīdinājuma zīmes vai marķējums. Ja vizuālu norāžu nav, radioaktīvus priekšmetus var atpazīt pēc šādu priekšmetu tipiska pielietojuma. Atrodot aizdomīgu priekšmetu, jāievēro aizsardzības pasākumi.

Vēsturiskie radioaktīvie priekšmeti var neradīt tūlītējus radiācijas riskus, bet radioaktivitātes dēļ ilgākā laika var nevajadzīgi palielināt cilvēka apstarojuma dozu. Priekšmeta bojājuma gadījumā var palielināties risks radioaktīvo materiālu nokļūšanai vidē un cilvēka ķermenī, ieelpojot vai apēdot. Radioaktīvie priekšmeti jānodod drošai apsaimniekošanai, lai neradītu kaitējumu videi un iedzīvotājiem!

Radioaktīvus priekšmetus var nodot radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, ko apsaimnieko VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (tālr.: 67032620, 67032665, e- pasts: klientu.serviss@lvgmc.lv). Vēršam uzmanību, ka priekšmetu nodošana ir maksas pakalpojums. Ja ir aizdomas par radioaktīva priekšmeta atrašanu, sazinieties ar Valsts vides dienestu (tālr.: 26338800, e-pasts: okc@vvd.gov.lv).

Radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņa tiek organizēta ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, projekta Nr.1-08/23/2022 ““Esi zinošs-2022!” – stratēģisko partnerību veidošana un sabiedrības iesaiste vides apziņas celšanai” ietvaros.

LVAF_logo