radiācijas drošība
rdc

Ar mērķi stiprināt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) spējas reaģēt radiācijas avārijās  Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (RDC) 2022.gada 22.aprīlī NMPD pārstāvjiem nodeva radiācijas mēriekārtu dāvinājumu.

NMPD īpašumā nodotas 14 radiācijas mēriekārtas, kas nodrošinās NMPD speciālistu aizsardzību, veicot reaģēšanu ārkārtas situācijās un radiācijas avārijās, un sniegs iespējas veikt sākotnējo izvērtējumu radioaktīvā piesārņojuma dezaktivizācijas nepieciešamībai cietušajiem, personālam, inventāram un transportlīdzekļiem.

Radiācijas mēriekārtas RDC ir saņēmis Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) nacionālā tehniskās sadarbības projekta LAT9015 “Strengthening Radiation Safety Culture in Medicine and Improving the Knowledge of Regulatory Personnel” ietvaros.

Tuvākajā laikā ar SAEA finansiālo atbalstu piegādātās iekārtas tiks nodotas arī Veselības inspekcijai. Pēc iekārtu nodošanas VVD RDC organizēs institūciju pārstāvju ievadapmācības par nodoto mēriekārtu izmantošanu.